Epiktétos citáty

 Epiktétos foto

36   1047

Epiktétos

Datum narození: 50 n. l.
Další jména: Epiktétos z Hierápole

Epiktétos, řecky Επίκτητος, latinky Epictetus byl řecký stoický filosof, který velkou část svého života strávil v Římě. Odtud musel odejít do exilu do Níkopole v severozápadním Řecku, kde kolem roku 135 zemřel. O jeho životě víme velmi málo a možná neznáme ani jméno, které dostal od svých rodičů. Slovo epiktétos v řečtině znamená "přidaný".

Citáty Epiktétos


„Je jenom jedna cesta za štěstím a to přestat se trápit nad tím, co je mimo naši moc.“

„Nezneklidňují nás události, zneklidňují nás naše názory na události.“ kniha Psychokybernetika


„Řeknou-li ti, že o tobě někdo špatně mluví, nehaj se, nýbrž odpověz: Takže nevěděl o ostatních mých chybách, jinak by nebyl mluvil jen o těchto.“

„Ačkoli si nemůžeme vybrat, co se nám stane, můžeme si vybrat, jak na to zareagujeme.“

„Usadil se v hostinci a zapomněl, že cesta nevede tam, ale jen okolo.“

„Někdo hodně pije. Neříkej, že špatně činí, nýbrž jen, že hodně pije. Někdo se časně koupá. Neříkej, že špatně činí, nýbrž jen, že se časně koupá.“

„Smrt není strašná. Strašnou jí dělají jen strašné představy.“

„Zvolte si zásadu a žijte podle ní stejně ve společnosti jiných, i sami.“


„Loď nemá být jištěna jednou kotvou a život jednou nadějí.“

„Netrap druhé ničím, čím bys sám nechtěl trpět. Jestli by se ti nezamlouvalo být otrokem, postarej se, aby nikdo nebyl tvým otrokem. Máš-li otroky, ty sám jsi největším otrokem.“

„Nežádej, aby to co se stane, se stalo tak, jak chceš. Ale dbej, aby se věci stávaly tak, jak se stávají, a budeš šťastný.“ varianta jiného překladu:„Nežádej, aby se věci děly jak chceš, ale chtěj, aby se věci děly tak, jak se dějí, a bude ti v životě dobře“

„Láska mocných je bezcitná.“


„Jsou lidi, kteří sotva uslyšeli dobrá ponaučení, začínají už sami poučovat druhé.“

„Štěstí nám nedávají věci samotné, ale naše představy o nich.“

„Smrt před očima ti buď den co den, a nikdy na nic nízkého nepomyslíš a po ničem nezatoužíš.“

„Nemluv o tom, jak se má jíst, ale jez, jak se sluší.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .