„Štěstí je jako malé dítě. Musí se neustále držet za ruku a podpírat.“

Poslední aktualizace 2. listopadu 2019. Historie
Otakar Brousek foto
Otakar Brousek1
český dabér a herec 1924 - 2014

Podobné citáty

Charles Spurgeon foto

„Nekonečný, a přece dítě. Věčný, a přesto zrozený z ženy. Všemocný, a přesto se držel ženiných prsou. Podpíral vesmír, a přesto potřeboval být nesen na matčiných rukou. Král andělů, a přesto domnělý syn Josefův. Dědic všech věcí, a přesto tesařův pohrdaný syn.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892

Originál: (en) Infinite, and an infant. Eternal, and yet born of a woman. Almighty, and yet hanging on a woman’s breast. Supporting a universe, and yet needing to be carried in a mother’s arms. King of angels, and yet the reputed son of Joseph. Heir of all things, and yet the carpenter’s despised son.
Zdroj: [Spurgeon, Charles, His Name—Wonderful!: A Sermon (No. 214), delivered on Sabbath Morning, September 19, 1858, http://www.romans45.org/spurgeon/sermons/0214.htm, 9.2.2016, The Spurgeon Archive, angličtina]

Dag Hammarskjöld foto
Karl Wilgelm Friedrich Schlegel foto
Karel Čapek foto
Alexandre Mladší Dumas foto
Bohumír Kolář foto
Jonathan Swift foto

„Život je neustálý podvod ve velkém i malém.“

—  Jonathan Swift anglo-irský satirik, esejista, básník 1667 - 1745

Giacomo Leopardi foto
Citát „Já myslím, že civilizace není dobrá, když je bez kultury. Člověk potřebuje ke štěstí a spokojenosti nejenom pohodlí tělesné, ale i duševní. Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce.“
Jan Werich foto
Lauren Oliver foto
Miroslav Plzák foto

„Žena hovoří se stejným zaujetím, s jakým malé dítě poskakuje.“

—  Miroslav Plzák český psychiatr, psychoterapeut, publicista a vědecký spisovatel 1925 - 2010

George William Curtis foto

„Každá matka, která ztratí malé dítě, získá jeho nesmrtelné mládí.“

—  George William Curtis americký spisovatel 1824 - 1892

Originál: (en) Every mother who has lost an infant, has gained a child of immortal youth.
Zdroj: [Curtis, George William, 1857, Prue and I., A. Dürr, 42, angličtina]

Felix Savon foto
Stefan Zweig foto
Maria Montessori foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“