Charles Spurgeon citáty

Charles Spurgeon foto

140   134

Charles Spurgeon

Datum narození: 19. červen 1834
Datum úmrtí: 31. leden 1892
Další jména: Charles Haddon Spurgeon

Charles Haddon Spurgeon byl britský reformátor, baptista.


„Žádná hudba není kazateli evangelia sladší, než šelest stran Biblí ve shromáždění.“

„Kázání často člověku prospívá nejvíc, když ho nejvíc rozzlobí. Takoví lidé, kteří odcházejí uličkou a říkají, „toho člověka už nebudu nikdy poslouchat,“ mají velmi často ve své hrudi jitřící šíp.“


„Je dobrým pravidlem nepohledět ráno do tváře žádnému člověku, dokud nepohlédneme do tváře Boží.“

„Měli bychom se modlit, jsme-li v náladě na modlitbu, neboť by bylo hříchem zanedbat takovou krásnou příležitost. Měli bychom se modlit, i když nejsme v patřičné náladě, neboť by bylo nebezpečné setrvávat v takovém nezdravém stavu.“

„Věřím, že nejšťastnější ze všech křesťanů a nejopravdovější křesťané jsou ti, co se nikdy neodváží pochybovat o Bohu, ale berou Jeho Slovo jednoduše tak, jak je, a věří mu, a na nic se neptají, jsouce jen ujištěni, že řekl-li to Bůh, tak tomu tak bude.“

„Ten, kdo čte Bibli, aby jí vytýkal chyby, brzy jistí, že Bible vytýká chyby jemu.“

„Na Biblích některých z vás je dost prachu, aby tam šlo vašimi prsty napsat „zatracení“.“

„Lenivost je půdou, kde rostou všechny hříchy.“


„Víra nás dělá v slabostech silnými, v chudobě bohatými, v smrti živými.“

„Malá víra přivede tvou duši do nebe; veliká víra přivede nebe do tvé duše.“

„(K nevěstě na svatbě:) Podle učení apoštola „muž je hlava ženy“. Nesnaž se být hlavou; ale buď krkem, pak můžeš hýbat hlavou, kterýmkoliv směrem chceš.“

„Čtení knih je bez užitku, když tě neuchvátí a nestanou se ti vodítkem.“


„Štěstí nezávisí na tom, kolik toho máme, nýbrž na tom, kolik radosti nám to přinese.“

„Bůh pomáhá těm, kdo si nemohou pomoci sami.“

„Kazatel, který je v týdnu neviditelný, je v neděli neposlouchatelný.“

„Křesťan je nejspokojenější člověk na světě, ale je nejméně spokojen se světem.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .