„Jenom si navykněte šlapat po právech svých bližních, a ztratíte ducha vlastní svobody, a budete zralí stát se poddanými prvního úskočného tyrana, který se mezi vámi zvedne.“

Poslední aktualizace 24. prosince 2020. Historie
Abraham Lincoln foto
Abraham Lincoln71
16. prezident Spojených států 1809 - 1865
Upravit

Podobné citáty

Gabriel Laub foto
Chalíl Džibrán foto
Alexis De Tocqueville foto

„Despotismus, ze své vlastní povahy velmi podezíravý, považuje izolaci lidí za nejlepší záruku svého vlastního trvání… Despota snadno promine svým poddaným, že ho nemají rádi – ovšem za předpokladu, že ani poddaní navzájem se nebudou mít rádi.“

—  Alexis De Tocqueville francouzský politický myslitel a historik 1805 - 1859

Zdroj: [Henrie, Mark, Alexis de Tocqueville a úskalí demokracie, http://www.obcinst.cz/alexis-de-tocqueville-a-uskali-demokracie/, 1995-12-1, 2014-12-23, Občanský institut, Praha]

Alois Pražák foto

„Tisícileté státní právo Čech je vlastní jenom ústavní právo rakouské.“

—  Alois Pražák český advokát a místní politik 1820 - 1901

Zdroj: [Eim, Gustav, Politické úvahy Gustava Eima, J. Otto, Praha, 1898, 23]

Josef II. foto

„Dotace jsou droga. Stát nás na ni navykl a nemůžeme se z toho dostat.“

—  Stanislav Němec český poslanec (1998–2002), podnikatel a starosta 1964

Zdroj: Časopis Reflex č. 21, 2020, str. 44-47

Augustin Štancl foto
Charles James Fox foto

„Žádný dobyvatel nemá právo být tyranem.“

—  Charles James Fox britský politik 1749 - 1806

Zdroj: [Budil, Ivo T., 2015, Triumf rasismu, Triton, 76, 9788073877507]

Anton Door foto

„.. až hrůzu nahánějící časná zralost lidského ducha.“

—  Anton Door rakouský pianista a hudební pedagog 1833 - 1919

o Claře Haskilové v jejích 7 letech
Zdroj: [Hradecká, Dita, Portréty velkých klavíristů 20. století III, Hudební rozhledy, 2013, 7]

Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?
Tupac Shakur foto
Luigi Pirandello foto
Moše Barazani foto

„Židovský národ vás vnímá jako svého nepřítele a cizí režim v naší domovině. My, Bojovníci za svobodu Izraele, s vámi bojujeme, abychom osvobodili domovinu. V této válce jsem padl do vašeho zajetí a nemáte právo mne soudit. Popravami nás nezastrašíte a nepovede se vám nás zničit! Můj lid a všechny národy, které utiskujete, budou bojovat proti vašemu impériu až do jeho zničení.“

—  Moše Barazani člen Lehi 1926 - 1947

17. března 1947 během soudního procesu v projevu k britskému vojenskému soudu
Zdroj: [Katz, Yossi, A Voice Called: Stories of Jewish Heroism, Gefen, Jerusalem, 2010, 978-9652294807, 92-97, Barazani and Feinstein: Dignity in the Shadow of the Gallows, 234, http://books.google.cz/books?id=gKSLDHiWlZoC&printsec=frontcover&hl=cs, anglicky]

Jeroným Klimeš foto
Charles Baudelaire foto
František Gellner foto
Walt Whitman Rostow foto
Ladislav Hejdánek foto
Antoine de Saint-Exupéry foto
Vladimír Lvovič Levi foto
Che Guevara foto

Související témata