Abraham Lincoln citáty

Abraham Lincoln foto

46   938

Abraham Lincoln

Datum narození: 12. únor 1809
Datum úmrtí: 15. duben 1865
Další jména: Abramo Lincoln

Abraham Lincoln byl 16. prezident USA (v letech 1861 – 1865) a první prezident z řad Republikánské strany. Za americké občanské války vedl severní státy.

Citáty Abraham Lincoln


„Věřím, že Bible je tím nejlepším darem, který kdy Bůh lidem dal. Veškeré dobro od Spasitele světa je k nám komunikováno skrze tuto knihu.“

„Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být.“


„Dýmka je kus páchnoucího dřeva, na jejímž jednom konci je oheň a na druhém blázen.“

„Lépe mlčet a být považován za hlupáka, než promluvit a odstranit všechny pochybnosti.“

„Manželství - to není ani peklo, ani ráj, ale prostě očistec.“

„Jenom si navykněte šlapat po právech svých bližních, a ztratíte ducha vlastní svobody, a budete zralí stát se poddanými prvního úskočného tyrana, který se mezi vámi zvedne.“

„Můžete klamat svým počínáním některé lidi nějaký čas, některé dokonce po celý čas, ale nikdy ne všechny po celý čas.“

„Nepriatelia v občianskej vojne čítali tú istú bibliu a modlili sa k tomu istému bohu. Jedni i druhí žiadali Hospodina o pomoc v boji s nepriateľom.“


„Nevážím si nikoho, kdo dnes není moudřejší než včera.“

„Tak jako nebudu otrokem, nebudu ani otrokářem. To je moje představa demokracie.“

„Počínám si, jak nejlépe dokážu a jak nejlépe umím, a hodlám v tom pokračovat až do konce. Budu-li pak shledán dobrým, nic z toho, co kdy bylo řečeno proti mně, nebude mít význam. Budu-li shledán špatným, nepomůže mi ani deset andělů přísahajících, že jsem byl v právu. “

„Nezasahujte ničím do ústavy. Ta musí být hájena, neboť ta je jediným strážcem našich svobod.“


„(Krátce po zvolení jej varovali, aby nebral do vlády Salmona Chase, protože „si myslí, že je mnohem lepší než vy". Lincoln odpověděl:) A neznáte ještě jiné muže, kteří si myslí, že jsou lepší než já?... Chci je do svého kabinetu všechny.“

„Nikdo mne nepřiměje, abych hlasoval pro věc, kterou pokládám za špatnou, jen proto, abych dosáhl něčeho, co se mi jeví jako dobré.“

„Ten má právo kritizovat, kdo má odvahu pomáhat.“

„Nepomůžeme chudým likvidací bohatých. Nepomůžeme slabým oslabením silných. Nezvýšíme příjmy snížením zisků. Bratrství neposílíme skrze třídní nenávist. Morálku, charakter a odvahu neposílíme, když lidem vezmeme iniciativu a nezávislost.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .