„Tvé mlčení je poušť, v níž bloudím, každá tvá řádka nenapsaná je kronikou mého trápení.“

Reklama

Podobné citáty

Matthew Henry foto
Lydia Lunch foto
Reklama
Armand-Jean du Plessis de Richelieu foto
Gaius Pollio Asinius foto
Hans-Georg Gadamer foto
Aharon Appelfeld foto
Hans Christian Andersen foto
Reklama
Henry Wadsworth Longfellow foto

„Každý člověk má své tajné trápení, které svět nezná a často ho nazýváme chladným když je jen smutný.“

—  Henry Wadsworth Longfellow americký básník 1807 - 1882
Every man has his secret sorrows which the world knows not; and often we call a man cold when he is only sad

Zdeněk Hanka foto
Aurelius Augustinus foto
Reklama
Nicole Krauss foto
Friedrich Nietzsche foto
Herta Müllerová foto
Agatha Christie foto
Další