Armand-Jean du Plessis de Richelieu citáty

Armand-Jean du Plessis de Richelieu foto

15   29

Armand-Jean du Plessis de Richelieu

Datum narození: 9. září 1585
Datum úmrtí: 4. prosinec 1642
Další jména: Armand Jean du Plesis Richelieu, Kardinál Richelieu

Armand Jean du Plessis, vévoda de Richelieu, také známý pod svým titulem kardinál Richelieu byl francouzský šlechtic, duchovní a státník, první ministr francouzského krále Ludvíka XIII. v letech 1624–1642. Je obecně považován za jednoho z nejvýznamnějších francouzských politiků 17. století.

Spolu s králem Ludvíkem XIII., který na něm nechával většinu rozhodnutí, byl hlavním strůjcem politiky Francie. Konsolidoval královskou moc, rozdrtil opozici z řad francouzské šlechty a protestantů a postupně vytvořil z Francie silný a vysoce centralizovaný stát. Všemožně podporoval kolonizaci, zejména v Severní Americe, přičemž oponoval mocenským snahám rakousko-španělské Habsburské dynastie a z tohoto důvodu podpořil ve třicetileté válce stranu protestantů.

Richelieu byl velkým mecenášem vědy a umění, mimo jiné založil Francouzskou akademii, zodpovědnou za péči o francouzský jazyk.

Obecně je považován za průkopníka a symbol nového stylu politiky, která z velké části upozadila morální a náboženské ohledy, před kterými upřednostňovala raison d'État.

Jeho postava vystupuje v řadě historických románů a jejich televizních a filmových adaptacích, zejména pak v Dumasově sérii Tři mušketýři.


„Mlčení, přetvářka a opatrné odpovědi znamenají totéž co ony ústupy vojsk, jež zachraňují muže i výzbroj.“

„Zrada je jenom otázkou peněz.“


„Zrada je jen otázkou peněz.“

„Dej mi šest řádek napsaných rukou toho nejpoctivějšího člověka a já v nich naleznu něco, za co ho můžeme pověsit.Qu’on me donne six lignes écrites de la main du plus honnete homme, j'y trouverai de quoi le faire pendre.“

„Člověk je nesmrtelný a později bude spasen, avšak stát není nesmrtelný. Buď bude spasen nyní, nebo nebude spasen nikdy.“

„Za vším hledej ženu.Cherchez la femme.“

„Mým prvním cílem byl majestát krále a druhým velikost království.“

„U žen můžete docílit všeho, dovedete-li dost obratně užívat dvou vášní, ovládajících duši ženy - pomstychtivosti a touhy po rozkoši.“


„Abyste jednali dobře při řízení státu, musíte hodně naslouchat a málo mluvit.“

„Jeden král, jedna víra, jeden zákon.Un roi, une foi, une loi.“

„Urážek není třeba si všímat, vystavují zkouškám ty, jichž se týkají a slouží slávě těch, jež měly zničit.“

„Kdo není plně oddán zásadám katolické víry, musí být sledován a vyslýchán. “


„Pravdivé poznání zákoníků spočívá v tom, že vědí, co znamená milovat Ježíše Krista, nosit jeho kříž, jemu se podobat.“

„Ve státních záležitostech je vždy v právu ten, kdo má moc. Zatímco ten, kdo je slabý, se může v očích většiny jen stěží ubránit špatné pověsti.“

„Rozum musí všechno usměrňovat a řídit.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .