„Kdo nezná váhu slov, ten nemůže znát lidi.“

—  Konfucius

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 22. července 2021. Historie
Témata
slovo, váha
Konfucius foto
Konfucius114
čínský učitel, editor, politik a filozof -551 - -479 př. n. l.

Podobné citáty

Sofoklés foto

„Buď opatrný na slova, jejichž váha klesá.“

—  Otto František Babler český knihovník a překladatel 1901 - 1984

Lauren Kate foto
Duke Ellington foto

„To slovo neznám. Dejte mi termín.“

—  Duke Ellington americký jazzový skladatel a pianista 1899 - 1974

na otázku, kde bere inspiraci
Zdroj: [Osobnosti na ČT24: "Muzikál je pomsta opeře za její pýchu," říká Miloš Štědroň, ct24.cz, 2010-08-03, 2011-03-04, http://www.ct24.cz/textove-prepisy/osobnosti-na-ct24/99956-muzikal-je-pomsta-opere-za-jeji-pychu-rika-milos-stedron/]

Rocky Marciano foto
Karel Čapek foto
Vladimír Holan foto

„Srdce je tíha, rozum je váha.“

—  Vladimír Holan český básník a překladatel 1905 - 1980

Friedrich Dürrenmatt foto
Rabíndranáth Thákur foto

„Život jako celek nepřikládá smrti váhu.“

—  Rabíndranáth Thákur bengálský básník, prozaik, dramatik, hudební skladatel, malíř a filosof 1861 - 1941

Robin Williams foto
Martin Bucer foto

„Věříme v Boha a v Krista, ne v církev. (…) Nepřikládám Augustýnovým slovům velkou váhu, protože konec konců je to Kristus, v nějž musím věřit, a ne Augustýn. (…) Je o mnoho lépe opustit Augustýna než Krista.“

—  Martin Bucer protestantský reformátor 1491 - 1551

Reakce na Augustýnův výrok “Nevěřil bych evangeliu, kdyby mne k tomu nepobízela autorita církve.“
Originál: (en) We believe in God and in Christ, not in the Church. (…) I do not accord Augustine's word too much weight, because ultimately it is Christ I must believe in, and not Augustine. (…) It is much better to abandon Augustine than Christ.
Zdroj: [de Kroon, Marijn, We Believe in God and in Christ. Not in the Church: The Influence of Wessel Gansfort on Martin Bucer, https://books.google.cz/books?id=ObOQgL68k_UC&pg, Westminster John Knox Press, Louisville, Kentucky, 2009, 101, 80-81, 0664232930, angličtina]

Martin Vopěnka foto

„Je-li tomu tak, že jsme každý sám sobě celým vesmírem, mohou mít naše prožitky, naše zkušenosti váhu důkazů i v případě, že jsou nesdělitelné.“

—  Martin Vopěnka český nakladatel, publicista a spisovatel 1963

Zdroj: Martin Vopěnka na pwf.cz http://www.pwf.cz/archivy/autori/martin-vopenka/cz/

Isaac Newton foto

„Bůh stvořil vše podle čísla, váhy a míry.“

—  Isaac Newton britský fyzik a matematik a zakladatel moderní klasické fyziky 1643 - 1727

Související témata