„Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí.“

—  Šalamoun

Poslední aktualizace 25. června 2019. Historie
Témata
pád, pýcha
Šalamoun foto
Šalamoun133
izraelský král a syn Davida -1011 - -931 př. n. l.

Podobné citáty

John Steinbeck foto
Carmen Sylva foto
Maxmilián Kolbe foto
Lao-c' foto
William Shakespeare foto
John Bunyan foto

„Ten, kdo je na dně, se nebojí pádu.“

—  John Bunyan anglický křesťanský spisovatel a kazatel 1628 - 1688

Lauren Kate foto
Valeriu Butulescu foto

„Zpupnost je pýcha, která zdivočela.“

—  Otto František Babler český knihovník a překladatel 1901 - 1984

Jaroslav Vrchlický foto

„Závist a pýcha jsou mramoroví lvi.“

—  Jaroslav Vrchlický český básník, dramatik, novinář a překladatel 1853 - 1912

Maxmilián Kolbe foto

„Největší škody: pýcha a sebeláska.“

—  Maxmilián Kolbe polský františkánský mnich 1894 - 1941

Miguel de Cervantes foto

„Nevděk je dcerou pýchy.“

—  Miguel de Cervantes španělský spisovatel 1547 - 1616

Robert Fulghum foto

„Mužská pýcha je pořádné břímě.“

—  Robert Fulghum americký spisovatel, pastor a učitel 1937

Valeriu Butulescu foto

Související témata