Maxmilián Kolbe citáty

Maxmilián Kolbe foto

14   13

Maxmilián Kolbe

Datum narození: 8. leden 1894
Datum úmrtí: 14. srpen 1941
Další jména: Maxmilián Maria Kolbe

Svatý Maxmilián Maria Kolbe byl polský římskokatolický kněz, minorita, filosof, teolog, misionář a mučedník.

Byl propagátorem používání moderních prostředků při pastoraci a evangelizaci, v klášteře Niepokalanów, který v Polsku založil a vedl, zřídil obrovské tiskařské závody, které produkovaly katolické časopisy , jakož i další tiskoviny. Založil též Rytířstvo Neposkvrněné, které mělo už za jeho života tisíce členů.

Za druhé světové války Kolbe v klášteře Niepokalanów zřídil tajné úkryty pro uprchlíky před nacismem, kterými prošlo postupně asi 2-3 tisíce lidí. Řeholníci i jinak pomáhali odboji, zejména jako poslové, kontaktní osoby a padělatelé dokladů.

V roce 1941 byl Kolbe zatčen a poslán do koncentračního tábora. Skončil v koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau , kde zemřel, když nabídl svůj život výměnou za život otce rodiny, jednoho z deseti vězňů, kteří byli odsouzeni k smrti hladem za to, že z tábora předtím jeden vězeň utekl.

Dne 17. října 1971 jej papež Pavel VI. blahoslavil a 10. října 1982 jej Jan Pavel II. prohlásil za svatého. Též např. Starokatolická církev v České republice si ho nejpozději od října 2011 připomíná jako mučedníka.


„Žij tak, jako kdyby byl tento den tvým posledním. Ráno je nejisté, včerejšek ti už nepatří, pouze dnešek je tvým.“

„Dobře plnit to, co záleží na mně, a dobře snášet to, co na mně nezáleží – v tom je celá dokonalost a pramen pravdivého štěstí na světě.“


„Kdo se v životě pokouší vyhnout se těžkostem a vždycky jen ustupuje, ten nezná opravdové štěstí.“

„Život krátký, utrpení krátké, a potom: nebe, nebe, nebe. Víc odvahy.“

„Doporučení o způsobu rozhovoru s Ježíšem v době návštěvy: Říkejme Mu, že ho milujeme. Můžeme se Ho ptát, co od nás očekává, jaká Jsou jeho přání. Potom je také možné Ježíše prosit o něco pro sebe nebo pro druhé. Můžeme s Ježíšem mluvit jako bratr s bratrem, jako přítel s přítelem, a dokonce ještě lépe, protože se stává, že lidé nám nemohou rozumět, zatímco Ježíš rozumí každému z nás.“

„Podstata Boží lásky spočívá výlučně v plnění Boží vůle v každé chvíli a všechny pobožnosti mají za cíl pomoci nám splnit Boží vůli.“

„Je Ježíš spokojený s tím, že bydlí pod jednou střechou s tebou, pro tebe? “

„Pro co se nyní nerozhodneš, to nikdy nedokážeš.“


„Horlivostí vynahrazuj ztracený čas.“

„Umrtvuj smysly a budeš mít dost času na Pána Boha.“

„Mysli, mysli, mysli na to často: „Kvůli čemu jsi sem přišel?“ Proto, abys sebe a ty druhé (mnoho druhých) spasil. „Kým jsi?“ Řeholníkem, homo Dei (člověkem Božím), přítelem Pána Ježíše.“

„Tak dlouho se cvič, dokud nebudeš chtít, aby tvoje chyby zůstaly ukryté, ale raději se budeš radovat z toho, že tě mají za nedokonalého, a přijmeš to jako zadostiučinění za svůj hřích.“


„S důvěrou dělej, co máš dělat, a nemíchej se do záležitostí druhých; tak získáš o mnoho více času k vyplnění vlastních povinností.“

„Každou chvíli buď lepším.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .