„Láska spočívá v tom, dokázat se smířit s nedostatky toho druhého.“

Benjamin Franklin foto
Benjamin Franklin81
americký autor, politický teoretik, politik, poštmistr, věd… 1706 - 1790

Podobné citáty

Robert Desnos foto
Paulo Coelho foto
George Eliot foto
Berthold Auerbach foto
Antoine de Saint-Exupéry foto
Vincent Van Gogh foto
Romain Rolland foto
Arne Garborg foto
Tomáš Garrigue Masaryk foto
Johann Christian Günther foto
Jaroslav Kubera foto
Étienne Bonnot De Condillac foto
Sigmund Freud foto
František Xavérsky foto
Jean Antoine De Baif foto
Leonard Bernstein foto
Robert Sarah foto

„Dnes, drazí přátelé, není tragédií nedostatek šatstva nebo domova. Největším hladem a nejstrašnějším utrpením není nedostatek jídla. Je to mnohem více absence Boha a nedostatek pravé lásky, lásky, která nám byla zjevena na Kříži.“

—  Robert Sarah guinejský kardinál 1945

Zdroj: [Kardinál k Charitě: Křesťanská dobročinnost přesahuje pouhou filantropii, res.claritatis.cz, 2011-05-25, 2011-06-07, http://res.claritatis.cz/zpravy/z-domova/kardinal-k-charite-krestanska-dobrocinnost-presahuje-pouhou-filantropii/4675]

Friedrich Nietzsche foto
Gustave Courbet foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x