„Láska spočívá v tom, dokázat se smířit s nedostatky toho druhého.“

Poslední aktualizace 24. ledna 2021. Historie
Benjamin Franklin foto
Benjamin Franklin86
americký autor, politický teoretik, politik, poštmistr, věd… 1706 - 1790

Podobné citáty

Robert Desnos foto
Antoine de Saint-Exupéry foto
Petr Turanec foto
Berthold Auerbach foto
Paulo Coelho foto
George Eliot foto
Vincent Van Gogh foto
Vincenc z Pauly foto
Romain Rolland foto
Arne Garborg foto
Johann Christian Günther foto
Tomáš Garrigue Masaryk foto
Jaroslav Kubera foto
Friedrich Nietzsche foto

„U jednoho jsou to jeho nedostatky, které filosofují, u druhého jeho bohatství a síla.“

—  Friedrich Nietzsche německý filozof, spisovatel 1844 - 1900

U jednoho jsou to jeho nedostatky, které filosofují, u druhého jeho bohatství a síla. První filosofii nutně potřebuje, ať již jako oporu, uklidnění, lék, vykoupení, povznesení, sebeodcizení; u druhého je jen krásným luxusem, v nejlepším případě rozkoší triumfující vděčnosti, která se musí nakonec vepsat kosmickými majuskulemi ještě i do nebes pojmů. Avšak v onom prvním, obyčejnějším případě, kdy se filosofie pěstuje z nouze, jako u všech nemocných myslitelů – a možná nemocní myslitelé v dějinách filosofie převažují –: co se stane z myšlenky samé, jež je vystavena tlaku nemoci?

Každá filosofie, která staví mír výše než válku, každá etika s negativní variantou pojmu štěstí, každá metafyzika a fyzika, která zná finále, konečný stav jakéhokoli druhu, každá převážně estetická nebo náboženská žádost po jakémsi ústraní, zásvětí, po něčem zcela „mimo“ či „nad“ opravňuje k otázce, zda to nebyla nemoc, co filosofa inspirovalo.
Zdroj: Radostná věda

Friedrich Nietzsche foto
Oskar Maria Graf foto
Jean Antoine De Baif foto
Sigmund Freud foto
František Xavérsky foto
Étienne Bonnot De Condillac foto

„Láska spočívá v tom, že se nám líbí právě ten, kdo je pro ostatní nezajímavý.“

—  Étienne Bonnot De Condillac francouzský akademik 1714 - 1780

Zdroj: Nedělní Blesk 27. 1. 2008

Související témata