„Láska nikdy nezapomíná.“

— Gabriel Laub

Témata
láska
Gabriel Laub foto
Gabriel Laub790
český esejista a novinář 1928 - 1998
Reklama

Podobné citáty

Citát „Jestliže mlčíš, mlč z lásky; jestliže mluvíš, mluv z lásky; jestliže zapomínáš, zapomínej z lásky; jestliže odpouštíš, odpouštěj z lásky.“
Aurelius Augustinus foto
Fjodor Michajlovič Dostojevskij foto
Reklama
Fjodor Michajlovič Dostojevskij foto
Marie Kyzlinková foto
Marcus Aurelius foto
Marie Terezie foto
Søren Kierkegaard foto
Reklama
George Harrison foto
Phyllis C. Cast foto
Alfred Tennyson foto

„Mocní zapomínají na umírajícího krále.“

— Alfred Tennyson britský básník laureát 1809 - 1892

Reklama
Dušan Radovič foto
Richard Sibbes foto
Martin Luther foto

„Nic se nezapomíná pomaleji než urážka a rychleji než dobrodiní.“

— Martin Luther německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava protestantské reformace 1483 - 1546

Další