Aurelius Augustinus citáty

Aurelius Augustinus foto

65   722

Aurelius Augustinus

Datum narození: 13. listopad 354
Datum úmrtí: 28. srpen 430
Další jména: Svatý Augustýn, Augustinus, Sv. Augustín

Svatý Augustin, též Augustin z Hippa nebo Augustin z Hippony, latinsky Aurelius Augustinus, byl biskup a učitel církve v období pozdního římského císařství; je též svatým katolické církve, jehož svátek připadá na 28. srpna. Augustinus, zvaný též "učitel Západu", je jeden z nejvýznamnějších raně křesťanských filozofů a teologů, představitel latinské platónsky orientované patristiky.


„Není nevinný ten člověk, který z ohleduplnosti nechá druhého upadnout ve větší zlo.“

„Život je běh ke smrti, běh, ve kterém se nikdo nemůže třeba jen na okamžik zastavit nebo zpomalit.“


„Čas proudí z budoucnosti, která ještě neexistuje, přes přítomnost, která nemá trvání, do minulosti, jež přestala existovat.“

„Jestliže mlčíš, mlč z lásky; jestliže mluvíš, mluv z lásky; jestliže zapomínáš, zapomínej z lásky; jestliže odpouštíš, odpouštěj z lásky.“

„Tak často slyšíme, jak lidé říkají: "Zlé časy, svízelná doba." Žijme dobře, pak bude i naše doba dobrá. My jsme ta doba. Jací jsme my, taková je doba.“

„Bis orat qui corde canit. – Dvakrát se 'modlí', kdo ze srdce zpívá.“

„Fecisti nos ad Te et inquietum est cor nostrum donec requiescat in Te. – Stvořil jsi nás pro 'sebe', a neklidné je naše srdce, dokud nespočine v 'Tobě'.“

„Existuje i další forma pokušení, jež skýtá ještě větší nebezpečí. A tím je nemoc zvaná zvídavost … Právě ona nás vede k tomu, abychom zkoušeli a objevovali tajemství přírody, tajemství, která leží mimo naše chápání, která nám nic nepřinesou a která by člověk nikdy neměl toužit poznat.“


„Je jasné, že není možné vinit nějakou věc, protože jí někdo špatně užívá, ale jen toho, kdo jí špatně užívá.“

„Stvoril si nás pre seba Pane a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe.“

„Zlý člověk škodí sobě samému víc než škodí jiným.“

„Co jiného jsou říše, nežli veliká loupežnictví.“


„Zajišťování pohřbu, vybavování hrobů, honosnost tryzen - to vše je spíše utěšování živých než pomoc pro mrtvé.“

„Nevěřícím musíme dát všechnu svoji lásku - jen za pravdu jim dát nesmíme.“

„K učení se toho, čeho je zapotřebí, se mi žádný věk nemůže zdát pozdní.“

„Láska je nejkratší, i když ne pohodlná cesta k branám ráje.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .