„Hluboká řeka se nezkalí, když byl do ní hozen kámen, stejně tak člověk. Zlobí-li se pro urážky, není řekou, nýbrž kalužinou.“

—  Avicenna

Avicenna foto
Avicenna23
středověký perský učenec, lékař a filozof 980 - 1037

Podobné citáty

Anthony de Mello foto
Hérakleitos foto

„Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky.“

—  Hérakleitos před-sokratovský řecký filozof -535

Zdroj: Hérakleitos, Zl. B 91.

Platón foto
Nikita Sergejevič Chruščov foto
Ivan Fontana foto
Vlastimil Brodský foto
Theodor Fontane foto
Nassim Nicholas Taleb foto
Henry David Thoreau foto

„Život v nás je jako voda v řece.“

—  Henry David Thoreau americký autor a přírodovědec 1817 - 1862

J. H. Krchovský foto
Markus Zusak foto
Philip Henry foto

„Hříchy jsou jako kruhy ve vodě, když se do ní hodí kámen, jeden vyvolává druhý. Když byl v Kainově srdci hněv, vražda nebyla daleko.“

—  Philip Henry 1631 - 1696

Originál: (en) Sins are like circles in the water when a stone is thrown into it, one produces another. When anger was in Cain's heart, murder was not far off.
Zdroj: Ibid., s. 361

Otto František Babler foto
Jack Kerouac foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“