Avicenna citáty

 Avicenna foto

23   75

Avicenna

Datum narození: 21. srpen 980
Datum úmrtí: 24. červen 1037
Další jména: Ibn Síná

Avicenna neboli Ibn Síná, celým jménem Abú Alí al-Husajn ibn Abdulláh ibn Síná byl středověký turkický učenec, filozof, politik, básník, přírodovědec a lékař. Je považován za „otce moderní medicíny“ a za jednu z nejvýznamnějších postav arabské středověké filosofie.


„Kdo zanechal tělesných cvičení, často churaví, neboť síla jeho orgánů následkem nedostatku pohybu slábne.“

„Zlo není opakem dobra, je jen jeho překážkou.“


„Hluboká řeka se nezkalí, když byl do ní hozen kámen, stejně tak člověk. Zlobí-li se pro urážky, není řekou, nýbrž kalužinou.“

„Když přítel s nepřítelem mým se baví vesele, mně není třeba toho přítele!“

„Medicína není z věd obtížných.“

„Zákony mají být přizpůsobeny mravům a zvykům různých národů.“

„Všechny záhady světa jsem uměl vysvětlit, od temna prachu země po zenit. Z pout myšlenek a klamů jsem se osvobodil. Záhadu smrti neumím rozuzlit!“

„Věda je spekulativní činnost, kterou se člověk snaží upevnit ve své duši základ všeho toho, co existuje, a také získat to, co je ne-zbytné pro vývoj jeho morální odpovědnosti.“


„Děje tohoto světa jsou výsledkem tří faktorů: přirozenosti, lidské vůle a náhody.“

„Pravá únava je z nevědomosti, protože ta je nemocí duše. Osvobodit se od ní znamená záchranu, věčný klid a stálou rozkoš.“

„Člověk znovu a znovu pociťuje potřebu spojovat se sobě podobnými, dáti jim poznati svoje myšlenky, dovídat se o myšlenkách bližního. Pro reprodukci je mu nutno, aby žil ve společnosti. Osamění je mu osudné, zbavuje ho základních prostředků existence.“

„Člověk je substance smrtelná, vyjadřující myšlenky řečí.“


„Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je možné dvěma způsoby: věděním a činností.“

„Člověk, který dosáhne cíle, žádá si opět jiný cíl, aniž se zastaví na nějaké hranici a aniž kdy dospěje k nějakému konci.“

„Jednou rukou už pacient lékaři nezatleská.“

„'Rozum' je síla duše, schopná zmocnit se vědění.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .