Avicenna citáty

 Avicenna foto

23   74

Avicenna

Datum narození: 21. srpen 980
Datum úmrtí: 24. červen 1037
Další jména: Ibn Síná

Avicenna neboli Ibn Síná, celým jménem Abú Alí al-Husajn ibn Abdulláh ibn Síná byl středověký turkický učenec, filozof, politik, básník, přírodovědec a lékař. Je považován za „otce moderní medicíny“ a za jednu z nejvýznamnějších postav arabské středověké filosofie.

Citáty Avicenna


„Zlo není opakem dobra, je jen jeho překážkou.“

„Hluboká řeka se nezkalí, když byl do ní hozen kámen, stejně tak člověk. Zlobí-li se pro urážky, není řekou, nýbrž kalužinou.“


„Když přítel s nepřítelem mým se baví vesele, mně není třeba toho přítele!“

„Medicína není z věd obtížných.“

„Zákony mají být přizpůsobeny mravům a zvykům různých národů.“

„Kdo zanechal tělesných cvičení, často churaví, neboť síla jeho orgánů následkem nedostatku pohybu slábne.“

„Všechny záhady světa jsem uměl vysvětlit, od temna prachu země po zenit. Z pout myšlenek a klamů jsem se osvobodil. Záhadu smrti neumím rozuzlit!“

„Věda je spekulativní činnost, kterou se člověk snaží upevnit ve své duši základ všeho toho, co existuje, a také získat to, co je ne-zbytné pro vývoj jeho morální odpovědnosti.“


„Děje tohoto světa jsou výsledkem tří faktorů: přirozenosti, lidské vůle a náhody.“

„Pravá únava je z nevědomosti, protože ta je nemocí duše. Osvobodit se od ní znamená záchranu, věčný klid a stálou rozkoš.“

„Člověk znovu a znovu pociťuje potřebu spojovat se sobě podobnými, dáti jim poznati svoje myšlenky, dovídat se o myšlenkách bližního. Pro reprodukci je mu nutno, aby žil ve společnosti. Osamění je mu osudné, zbavuje ho základních prostředků existence.“

„Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je možné dvěma způsoby: věděním a činností.“


„Člověk je substance smrtelná, vyjadřující myšlenky řečí.“

„Logika je věda, jejíž užitek je placen v hotových.“

„Člověk je zvláště sváděn věcmi, které připomínají jiné, představují je, nebo napodobují.“

„Pravá únava je únava z nevědomosti.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 23 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .