Hérakleitos citáty

 Hérakleitos foto

63   332

Hérakleitos

Datum narození: 535 př. n. l.
Datum úmrtí: 475 př. n. l.
Další jména: Heraklit von Ephesos

Hérakleitos z Efesu, starořecky Ἠράκλειτος ὁ Ἐφέσιος byl řecký předsókratovský filosof, rodák z Efesu, města na západním pobřeží Malé Asie, kde se dnes rozkládá Turecko. O jeho životě a osobnosti je známo jen velmi málo a velká část informací je pravděpodobně smyšlená. Kvůli osamělému životu, který vedl, a zejména pro nejasný smysl jeho zachovaných filosofických zlomků a opovržlivé poznámky o lidech je již od starověku nazýván „Temný“ či „Plačící filosof“.

Citáty Hérakleitos


 Hérakleitos foto
Hérakleitos63
před-sokratovský řecký filozof -535 – -475 př. n. l.
 Hérakleitos foto
Hérakleitos63
před-sokratovský řecký filozof -535 – -475 př. n. l.

 Hérakleitos foto
Hérakleitos63
před-sokratovský řecký filozof -535 – -475 př. n. l.


 Hérakleitos foto
Hérakleitos63
před-sokratovský řecký filozof -535 – -475 př. n. l.
 Hérakleitos foto
Hérakleitos63
před-sokratovský řecký filozof -535 – -475 př. n. l.

 Hérakleitos foto
Hérakleitos63
před-sokratovský řecký filozof -535 – -475 př. n. l.

 Hérakleitos foto
Hérakleitos63
před-sokratovský řecký filozof -535 – -475 př. n. l.
 Hérakleitos foto
Hérakleitos63
před-sokratovský řecký filozof -535 – -475 př. n. l.

 Hérakleitos foto
Hérakleitos63
před-sokratovský řecký filozof -535 – -475 př. n. l.

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na.