Hérakleitos citáty

Hérakleitos foto
64   494

Hérakleitos

Datum narození: 535 př. n. l.
Další jména: Heraklit von Ephesos

Hérakleitos z Efesu, starořecky Ἠράκλειτος ὁ Ἐφέσιος byl řecký předsókratovský filosof, rodák z Efesu, města na západním pobřeží Malé Asie, kde se dnes rozkládá Turecko. O jeho životě a osobnosti je známo jen velmi málo a velká část informací je pravděpodobně smyšlená. Kvůli osamělému životu, který vedl, a zejména pro nejasný smysl jeho zachovaných filosofických zlomků a opovržlivé poznámky o lidech je již od starověku nazýván „Temný“ či „Plačící filosof“.

„Je třeba, aby filosofičtí mužové byli velmi dobře znalí velmi mnoha věcí.“

—  Hérakleitos

Zdroj: Hérakleitos, Zl. B 35.

„Očištují se marně krví jsouce poskvrněni.“

—  Hérakleitos

Zdroj: Hérakleitos, Zl. B 5.

„Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky.“

—  Hérakleitos

Zdroj: Hérakleitos, Zl. B 91.

„Naše žití je smrt jiných a žití jiných je naše smrt.“

—  Hérakleitos

Zdroj: Hérakleitos, Zl. B 77b.

„Bůh - den a noc, zima a léto, zápas a mír, sytost a hlad.“

—  Hérakleitos

Zdroj: Hérakleitos, Zl. B 67.

„Pro bdící je svět jeden a společný, ale každý ze spících se obrací k vlastnímu.“

—  Hérakleitos

Zdroj: Hérakleitos, Zl. B 89.

„Věci, které lze vidět, slyšet a znát - takových já si nejvíce cením.“

—  Hérakleitos

Zdroj: Hérakleitos: Zl. B 55.

Podobní autoři

Prótagorás foto
Prótagorás6
před-sokratovský řecký filozof
Plútarchos foto
Plútarchos35
starověký řecký historik a filozof
Antisthenés foto
Antisthenés13
řecký filozof
Thalés Milétský foto
Thalés Milétský22
řecký filozof
Zénón z Kitia foto
Zénón z Kitia8
starověký řecký filozof
Sókratés foto
Sókratés69
klasický řecký filozof
Platón foto
Platón71
klasický řecký filozof
Archimedes foto
Archimedes4
řecký matematik, fyzik, inženýr, vynálezce a astronom
Pythagoras foto
Pythagoras36
starověký řecký matematik a filozof
Menandros foto
Menandros18
řecký dramatik
Dnešní výročí
Ralph Waldo Emerson foto
Ralph Waldo Emerson150
americký filozof, esejista a básník 1803 - 1882
Jean-Richard Bloch foto
Jean-Richard Bloch7
francouzský kritik, spisovatel a dramatik 1884 - 1947
Milan Růžička foto
Milan Růžička48
český dokumentarista a režisér 1937 - 2011
Johann Nepomuk Nestroy foto
Johann Nepomuk Nestroy23
rakouský dramatik, herec a zpěvák 1801 - 1862
Dalších 59 dnešních výročí
Podobní autoři
Prótagorás foto
Prótagorás6
před-sokratovský řecký filozof
Plútarchos foto
Plútarchos35
starověký řecký historik a filozof
Antisthenés foto
Antisthenés13
řecký filozof
Thalés Milétský foto
Thalés Milétský22
řecký filozof
Zénón z Kitia foto
Zénón z Kitia8
starověký řecký filozof