Hérakleitos citáty

 Hérakleitosfoto

63  337

Hérakleitos

Datum narození:535 př. n. l.
Datum úmrtí:475 př. n. l.
Další jména:Heraklit von Ephesos

Hérakleitos z Efesu, starořecky Ἠράκλειτος ὁ Ἐφέσιος byl řecký předsókratovský filosof, rodák z Efesu, města na západním pobřeží Malé Asie, kde se dnes rozkládá Turecko. O jeho životě a osobnosti je známo jen velmi málo a velká část informací je pravděpodobně smyšlená. Kvůli osamělému životu, který vedl, a zejména pro nejasný smysl jeho zachovaných filosofických zlomků a opovržlivé poznámky o lidech je již od starověku nazýván „Temný“ či „Plačící filosof“.

Citáty Hérakleitos


 Hérakleitos foto
Hérakleitos63
před-sokratovský řecký filozof -535 - -475 př. n. l.

 Hérakleitos foto
Hérakleitos63
před-sokratovský řecký filozof -535 - -475 př. n. l.




 Hérakleitos foto
Hérakleitos63
před-sokratovský řecký filozof -535 - -475 př. n. l.

 Hérakleitos foto
Hérakleitos63
před-sokratovský řecký filozof -535 - -475 př. n. l.




 Hérakleitos foto
Hérakleitos63
před-sokratovský řecký filozof -535 - -475 př. n. l.

 Hérakleitos foto
Hérakleitos63
před-sokratovský řecký filozof -535 - -475 př. n. l.


 Hérakleitos foto
Hérakleitos63
před-sokratovský řecký filozof -535 - -475 př. n. l.



 Hérakleitos foto
Hérakleitos63
před-sokratovský řecký filozof -535 - -475 př. n. l.

 Hérakleitos foto
Hérakleitos63
před-sokratovský řecký filozof -535 - -475 př. n. l.

 Hérakleitos foto
Hérakleitos63
před-sokratovský řecký filozof -535 - -475 př. n. l.

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .