„Snášej trpělivě, jestliže nemůžeš vesele.“

Tomáš Kempenský foto
Tomáš Kempenský15
augustiniánský mnich a mystik 1380 - 1471

Podobné citáty

William Shakespeare foto
William Shakespeare foto
Gaius Julius Caesar foto
Ivan Martin Jirous foto
Helen Rowland foto
Sri Chinmoy foto
John Ruskin foto
Charles Spurgeon foto

„Falešní bohové trpělivě snáší existenci jiných falešných bohů. Dágon může stát s Bélem, a Bél s Astarot; jak by také mohl být kámen a dřevo a stříbro pohnut pobouřením; ale protože Bůh je jediným živým a pravým Bohem, Dágon musí padnout před Jeho archou; Bél musí být zbořen, a Astarot musí pohltit oheň.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892

Originál: (en) False gods patiently endure the existence of other false gods. Dagon can stand with Bel, and Bel with Ashtaroth; how should stone, and wood, and silver, be moved to indignation; but because God is the only living and true God, Dagon must fall before His ark; Bel must be broken, and Ashtaroth must be consumed with fire.
Zdroj: [Spurgeon, Charles, A Jealous God: A Sermon (No. 502), delivered on Sunday Morning, March 29th, 1863, http://www.spurgeon.org/sermons/0502.htm, 6.2.2016, The Spurgeon Archive, angličtina]

Alan Alexander Milne foto
Karel Čapek foto
Francis Bacon foto
Valeriu Butulescu foto
Theodore Dreiser foto
Quintus Horatius Flaccus foto
Erich Maria Remarque foto
Alexej Kuropatkin foto

„Trpělivost, trpělivost a ještě jednou trpělivost, to je naše strategie.“

—  Alexej Kuropatkin ruský generál 1848 - 1925

Zdroj: [Zubov, Andrej, 2014, Dějiny Ruska, 20. století, díl 1, Argo, 142, 978-80-257-0921-4]

Jeremy Clarkson foto
Ramón Gómez De La Serna foto
Johann Wolfgang von Goethe foto
Ptahhotep foto

„Buďte veselí, dokud jste naživu.“

—  Ptahhotep starověký egyptský vezír

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x