Gaius Julius Caesar citáty

Gaius Julius Caesar foto

30   1452

Gaius Julius Caesar

Datum narození: 12. červenec 100 př. n. l.
Datum úmrtí: 15. březen 44 př. n. l.
Další jména: Gaius Iulius Caesar

Gaius Julius Caesar - byl římský vojevůdce a politik a jeden z nejmocnějších mužů antické historie. Sehrál klíčovou roli v procesu zániku římské republiky a její transformace v monarchii. Z jeho jména pochází mezinárodně rozšířené slovo císař , sám Caesar ale císařem nebyl; prvním římským císařem byl až jeho prasynovec a později i adoptivní syn Augustus .

Jako stoupenec politické frakce populárů vytvořil spolu s Marcem Liciniem Crassem a Gnaeem Pompeiem Magnem tzv. první triumvirát, který po několik let dominoval římské politice. Caesarovy výboje v Galii rozšířily římskou moc hluboko na sever. Caesar dále jako první Říman pronikl do Británie a za řeku Rýn. Rozpad triumvirátu po smrti Crassa přivedl Caesara do konfliktu s Pompeiem podporovaným římským senátem. Překročením řeky Rubikonu v roce 49 př. n. l. zahájil Caesar občanskou válku, na jejímž konci se stal jediným a nesporným vládcem celého římského státu.

Po uchopení moci zahájil rozsáhlé reformy římské společnosti a vlády. Rovněž byl zvolen doživotním diktátorem. Tím však podnítil Marca Junia Bruta a řadu dalších římských senátorů, aby ho o březnových idách roku 44 př. n. l. v senátu zavraždili. Strůjci tohoto činu doufali v obnovení republiky. Jejich akce ale vedla pouze k rozpoutání nového kola občanských válek, z něhož vyšel jako vítěz Caesarův adoptivní syn Octavianus, který poté nastolil římské císařství. V roce 42 př. n. l. byl Caesar římským senátem oficiálně prohlášen za jednoho z římských bohů.

Mnohé z Caesarova života je nám známo z jeho vlastních Zápisků z vojenských tažení. Mezi další soudobé prameny náleží také dochované dopisy a projevy Caesarova politického soupeře Cicerona, historické dílo Sallustia či Cattulovy básně. Další podrobnosti o Caesarově životě byly zachyceny pozdějšími historiky – Appiánem, Suetoniem, Plútarchem, Cassiem Dionem a Strabónem.

Citáty Gaius Julius Caesar


„Alea iacta est. – Kostky jsou vrženy.“ Caesar před překročením řeky Rubikon, čímž začala válka, která znamenala konec republiky

„Darebáci nesmějí vědět, že z nich jde strach.“


„Charakter ženy se pozná podle toho, k čemu dá svolení.“

„Nejlepší smrt je neočekávaná.“

„Lidé rádi věří tomu, co si přejí.“

„Zkušenost je učitelem všech věcí.“

„Čím déle se člověk vyhýbá vlastnímu manželství, tím si tvoří bezpečnější předpoklady stát se velkým a slavným.“

„Hloupost by neměla mít v tomto sále místo a ani jinde by neměla být trpěna.“


„Žena je hodna milování, nikoli lásky.“

„Co chceme, tomu taky ochotně věříme a doufáme, že si i ostatní myslí, co si myslíme sami.“

„Čím déle zůstává člověk neženat, tím je slavnější.“

„Lidé ochotně věří, že to co si přejí, je správné.“


„Moudré je milovat život tak, jako milujeme ženu - oddávat se mu, ale nelpět na něm.“

„Nejednou se stává, že s rozkoší ubližujeme právě těm, které milujeme.“

„Veni, vidi, vici. – Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem.“ Caesar po rychle vyhrané bitvě proti pontskému králi Farnakovi v roce 47 př. n. l.

„Žena nechť není jen poctivá, ale nechť i tak vypadá.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .