„Trvalá malá pochybnost, kterou je třeba konejšit, toť to, co zakládá věčnou touhu, toť to, co zakládá život šťastné lásky.“

—  Stendhal

Poslední aktualizace 18. ledna 2019. Historie
Stendhal foto
Stendhal59
francouzský spisovatel 1783 - 1842

Podobné citáty

Josef Čapek foto
Matthew Arnold foto

„Sympatie budí sympatie. Na tomto zákonu se zakládá láska.“

—  Matthew Arnold anglický básník a kulturní kritik, který pracoval jako inspektor škol 1822 - 1888

Miguel de Cervantes foto
Romain Rolland foto
Sri Chinmoy foto
Nicolas Chamfort foto
Salvador Dalí foto
Leo Buscaglia foto
Nicolas Chamfort foto
Jaromír John foto
Jan Evangelista Purkyně foto
Karel Havlíček Borovský foto
Adolf Heyduk foto
Charles Louis Montesquieu foto
August Bebel foto
Stanislav Kostka Neumann foto

„Bližní bližnímu je lhostejný; toť normální a všeobecný fakt, sociální zákon, od něhož je nám vycházeti, a nikoli od lásky člověka k člověku, která jest výjimečný případ a jako písek nespolehlivá, proměnlivá a nestálá. Na lásce k bližnímu nedá se pranic budovati.“

—  Stanislav Kostka Neumann český anarchista, básník, esperantista, literární kritik, novinář, politický spisovatel, překladatel, spisovatel a výtv… 1875 - 1947

Zdroj: [Neuman, Stanislav Kostka, Stati a projevy. II. 1904-1907, http://ucl.cas.cz/edicee/soubory-del/spisy-satnislava-k-neumanna/221-stati-a-projevy-ii, Odeon, 1966, Praha, 1, 765, „Socialismus", článek, 9, cnb000489587]

Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Stendhal foto

Související témata