Jaromír John citáty

Jaromír John foto

38   123

Jaromír John

Datum narození: 16. duben 1882
Datum úmrtí: 24. duben 1952

Jaromír John, vlastním jménem Bohumil Markalous byl český spisovatel, novinář, středoškolský a vysokoškolský učitel, výtvarný estetik, výchovný pracovník a výtvarný kritik.

Citáty Jaromír John


„Chcete umírnit vlastní bolest? Pohleďte na bolest cizí.“

„Tajemství jak být šťastný je prosté: nemít potřeb a nespěchat.“


„Dětství je duševní stav, v němž je to vše nové zajímavé, co dospělé smrtelně nudí.“

„Žárlivý dovede i z mlhy nad jezerem vytvořit si skálopevný důkaz bezpečné viny.“

„Jedna z největších chyb, jichž se v životě dopouštíme, spočívá v tom, že se necháme ovládat teoriemi, zatímco k právům života jsme slepí.“

„Moudrým je i ten, kdo dovede být hloupým, když je toho zapotřebí.“

„Přítel dříve umdlí ve chvále než nepřítel v urážkách.“

„Je celá řada mužů, kteří se dvoří ženám a kteří by se octli ve velkých rozpacích, kdyby byli vyslyšeni.“


„Zpravidla věci vymyšlené jsou půvabné, holá pravda nuda.“

„Lze žít s blbcem pod jednou střechou? Ano! Ale blbec se musí podřídit. Jenže blbec se nikdy nepodřídí. Nelze žít s blbcem pod jednou střechou.“

„Kdyby se v životě dalo všechno matematicky zařídit, bylo by to opravdu krásné a svět by byl dokonalý.“

„Jídlo, růst, množení a smrt - toť vše, co nabízí život většině rostlin a zvířat.“


„Je velmi málo lidí, o nichž by se dalo říci, že poznat je, znamená obohatit život vlastní.“

„Celý život je přímo ideálně začarovaný kruh. Lze jej vyjádřiti touto větou: Lopotíme se a staráme se k tomu cíli, abychom se nemusili lopotit a starat.“

„Chytrá žena je ona žena, jež umí mistrně zakrývat svou hloupost.“

„Pravím vám, že humor přežije všecko, i samy dějiny. Humor je hodnota absolutní, bez času a prostoru.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .