„Lídři se nerodí, jsou vytvořeni. Vytvořeni tvrdým úsilím, což je cena, kterou musí každý z nás zaplatit k dosažení jakéhokoli cíle, který za to stojí.“

Originál

Leaders are made, they are not born. They are made by hard effort, which is the price which all of us must pay to achieve any goal that is worthwhile.

Vince Lombardi foto
Vince Lombardi27
hráč amerického fotbalu, trenér a výkonný 1913 - 1970

Podobné citáty

Vince Lombardi foto
Stanisław Jerzy Lec foto

„Nejsnazší je vytvořit tvrdý režim z měkkých poddaných.“

—  Stanisław Jerzy Lec polský spisovatel 1909 - 1966

Zdroj: Lidové noviny 17.1.2008,s.10

Gilad Kariv foto

„Jeho láska k Sionu byla vyjádřena v jeho průběžném úsilí vytvořit v Izraeli příkladnou společnost.“

—  Gilad Kariv izraelský rabín a právník 1973

o rabínu Davidu Formanovi
Originál: (en) His love of Zion was expressed in his ongoing efforts to make Israel an exemplary society.
Zdroj: [Mandel, Jonah, Obituaries: Rabbi David Forman, founded Rabbis for Human Rights, 65, Washington Jewish Week, 2010-03-13, 2012-04-17]

Chuck Palahniuk foto
Jimmy Wales foto

„Mým cílem je vytvořit co největší studnici co nejpřesnějších poznatků.“

—  Jimmy Wales spoluzakladatel wikipedie a americký internetový podnikatel 1966

Emil Kapaun foto

„Pokorný člověk je podle některých lidí ten, který nebude za nic bojovat, ale dovolí druhým, aby po něm šlapali… Lidská zkušenost nás však učí, že k dosažení nějakého dobra musí člověk vynaložit úsilí; a vynaložit úsilí znamená dát se do boje s překážkami.“

—  Emil Kapaun americký kaplan v Korejské válce a držitel Medaile cti (Medal of Honor) 1916 - 1951

Zdroj: [Láska, nejsilnější zbraň, Milujte se, 2015, 1, IX., 32] podle WENZL, Roy; HEYING, Travis: Nejsilnější zbraň, Karmelitánské nakladatelství, 2014

Vince Lombardi foto
Marcus Aurelius foto
Barack Obama foto

„Po celou svou kariéru jsem šel právě za tímto cílem – vytvořit Ameriku, která bude spravedlnější, soucitnější a jejíž rozmanité národy si budou lépe rozumět.“

—  Barack Obama 44. prezident USA 1961

Zdroj: [David, Mendell, Obama : Od slibu k činu, Bronislava Bartoňová, Praha, Práh, 2008, 978-80-7252-234-7]

Simon Sinek foto
Georg Wilhelm Friedrich Hegel foto
Citát „Seberealizace není dosažením vzdáleného cíle, ale bytím, kterým jsme již nyní.“
Ramana Maharši foto
Roger Etchegaray foto
Jesús Huerta de Soto foto
George Santayana foto

„Fanatik je ten, kdo zdvojnásobí své úsilí, když zapomněl své cíle.“

—  George Santayana 20. století španělsko-americký filozof zabývající se pragmatismem 1863 - 1952

Neal Stephenson foto
Jean-Marie Lustiger foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x