„Všichni umřeme. Cílem není žít věčně, cílem je vytvořit něco, co věčně žít bude.“

—  Chuck Palahniuk, kniha Deník

Deník

Originál

We all die. The goal isn't to live forever, the goal is to create something that will.

Zdroj: Diary

Chuck Palahniuk foto
Chuck Palahniuk105
americký spisovatel 1962

Podobné citáty

Paulo Coelho foto
Anne Frank foto
Joseph Heller foto

„Rozhodl se, že bude žít věcně a umře, jen kdyby mu to nevyšlo.“

—  Joseph Heller, kniha Hlava XXII

Varianta: „Rozhodl se, že bude žít věčně a zemře, jen když mu to nevyjde.“

John Dewey foto
George Bernard Shaw foto

„Cílem vědce je přechod z rejstříku osobního do rejstříku věcného.“

—  Vilém Laufberger český akademik, fyziolog a lékař 1890 - 1986

Zdroj: [Houdek, František, Nenapravitelný stařec, vesmir.cz, 2019-07-17, 2020-04-10, https://vesmir.cz/cz/on-line-clanky/2019/07/nenapravitelny-starec.html]

Fridrich II. Veliký foto

„Všiváci, chcete žít věčně?“

—  Fridrich II. Veliký král pruský 1712 - 1786

Roku 1757 při bitvě u Kolína, když jeho vojáci ustupovali před Rakušany (též se uvádí „Kanálie, to chcete žít věčně?“) Kerls, wollt ihr denn ewig leben? (Hunde, wollt ihr ewig leben?)

Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?
Richard Branson foto
Aurelius Augustinus foto

„Co prospěje dobře žít tomu, komu není dáno žít věčně?“

—  Aurelius Augustinus raně křesťanský teolog a filozof 354 - 430

Quid prodest bene vivere cui non datur semper vivere?
Zdroj: Komentář na Jana, 45,2

Alfried Längle foto
Erazim Kohák foto

„Život, to je průsečík času s věčností. Žijte jej podle toho.“

—  Erazim Kohák český filozof, spisovatel a vysokoškolský pedagog 1933 - 2020

Anne Dudek foto
Napoleon Hill foto
Eugéne Ionesco foto
Alberto Moravia foto
Petr Robejšek foto

„Věčným cílem zahraniční politiky stále zůstává rovnováha, která je průběžně porušována snahami některých států o její dosažení.“

—  Petr Robejšek český ekonom, politolog, publicista a sociolog 1948

Zdroj: [Textové přepisy: "NATO se chová jako penzista," tvrdí Petr Robejšek, ct24.cz, 2008-04-04, 2011-03-05, http://www.ct24.cz/textove-prepisy/10931-nato-se-chova-jako-penzista-tvrdi-petr-robejsek/]

Albert Camus foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“