Georg Wilhelm Friedrich Hegel citáty

Georg Wilhelm Friedrich Hegel foto

23   43

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Datum narození: 27. srpen 1770
Datum úmrtí: 14. listopad 1831
Další jména: Георг Вильгельм Фридрих Гегель

Georg Wilhelm Friedrich Hegel byl významný filosof, představitel německého idealismu. Hegelovým hlavním přínosem je objev dějinnosti: svět není neměnné, stálé uspořádání, nýbrž jedno nesmírné dějství, v němž duch hledá cestu sám k sobě. Tomu, co jest, nelze rozumět jinak než jako procesu, změně, případně i zápasu. Tuto myšlenku převzala v průběhu 19. století nejen filosofie, ale postupně i jednotlivé vědy: jazykověda, právo, sociologie a v podobě evoluce také např. biologie, antropologie a kosmologie.


„Podstatou člověka je svoboda.“

„Mějte odvahu mýlit se.“


„Naprostá svoboda nemůže stvořit žádné kladné dílo ani čin, zůstává jí pouze záporné konání, je to pouhý běs zanikání.“

„Člověk není nic jiného než řada jeho činů.“

„Mějte odvahu mýlit se!“

„Člověk není nic jiného, než řada jeho činů.“

„Člověk je myslící vědomí...“

„Co je rozumné, to je skutečné, co je skutečné, to je rozumné.“


„Cíl je souhrnem prostředků vynaložených na jeho dosažení.“

„Dějiny světa, to je pokrok ve vědomí svobody.“

„Jak vychovat syna ke skutečné mravnosti? Způsobit, aby žil v obci s dobrými zákony.“

„Umění se vskutku stalo stalo prvním učitelem národů.“


„Co je rozumné, to je skutečné; co je skutečné, to je rozumné.“

„Krása bez síly nenávidí rozvažování, protože toto rozvažování na ní chce něco, co tato krása nesvede.“

„Umělecké dílo je vzato ze smyslového světa, aby promlouvalo k smyslům člověka.“

„Neodpovídají-li fakta představám, tím hůře je pro fakta.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .