„Císař pán je císař pán, a to je přec něco říci. Já slýchala, že když se člověk podívá císaři do očí, zima pochází a horko rozpaluje.“

 Josef II. foto
Josef II.23
císař 1741 - 1790
Reklama

Podobné citáty

Jan Hus foto

„Ani císař není nad pravopis.“

—  Jan Hus český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 - 1415

Petr Pithart foto
Reklama
Napoleon Bonaparte foto
 Ferdinand I. Dobrotivý foto
Heinrich Heine foto
Napoleon Bonaparte foto

„Živý darebák je víc než mrtvý císař.“

—  Napoleon Bonaparte francouzský panovník, vojenský a politický vůdce 1769 - 1821
před Elbou

 Josef II. foto
Titus Flavius Domitianus foto
Reklama
 Seneca foto
 Josef II. foto

„My chceme císaři pánu bejt vždy věrný, vydejte nám od Josefa patent z guberny, samým ryzým zlatem psanej, císař na něm podepsanej! Musí nám bejt vydanej!“

—  Josef II. císař 1741 - 1790
Mezi poddanými se často šířily zvěsti, ostatně ne zcela neodůvodněné, že jim vrchnosti zatajují v jejich prospěch vydané patenty.

Ludwig Van Beethoven foto
Théophile Gautier foto

„Ubohý císař! Tak žalostný konec oslňujícího snu.“

—  Théophile Gautier francouzský spisovatel 1811 - 1872
po uvěznění Napleona III.

Reklama
 Epiktétos foto
  Konfucius foto
Karl Renner foto
Tranquillus Gaius Suetonius foto