Jan Hus citáty

Jan Hus foto
70   369

Jan Hus

Datum narození: 1369
Datum úmrtí: 6. červenec 1415

Mistr Jan Hus byl římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel, reformátor a kazatel. Hus byl, po Johnu Wycliffovi, jehož myšlenkami a argumentací byl inspirován, jedním z prvních reformátorů církve, který téměř o jedno století předběhl své následníky - reformátory Luthera, Kalvína a Zwinglima.

Díla

O církvi
O církvi
Jan Hus

Citáty Jan Hus

„Jeden doktor mi řekl, že ať bych ve snaze podvoliti se koncilu učinil cokoli, všechno je mi dobré a dovolené, a dodal: „Kdyby koncil řekl, ‚Ty máš jenom jedno oko‘, ačkoli máš dvě, musil bys s koncilem vyznati, že tomu tak jest." Řekl jsem mu: „I kdyby mi to celý svět říkal, já, maje rozum, jehož nyní užívám, nemohl bych to říci bez odporu svědomí."“

—  Jan Hus

(List přátelům v Kostnici, asi ze dne 25. června 1415
Zdroj: HUS, Jan. Sto listů M. Jana Husi. 1. vyd. Praha: Jan Laichter, 1949. 303 s. cnb000713874. Citovaný text je na str. 227–228; z latinského originálu přeložil Bohumil Ryba ODKAZ:https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&cat=49&bookid=642&page=227

„Stálý pak je ten, koho úspěchy nesvedou a protivenství neodstraší.“

—  Jan Hus

Zdroj: Betlémské poselství II. kázání na den svatého Filipa a Jakuba, 1. dubna 1411. In: Betlémské poselství. Svazek II. Editor: Anna Císařová-Kolářová. Praha: Jan Laichter 1947

„Bůh není rozumem obsažený, on všechny věci obsahá a obsáhl, a jeho žádná, neb on jest nesmírný.“

—  Jan Hus

Zdroj: Dcerka: O poznání cesty pravé k spasení. Upravil František Žilka: Kalich 1995

„Z neznalosti sebe povstává pýcha, z neznalosti Boha vzchází zoufalství.“

—  Jan Hus

Zdroj: kázání z 5.prosince 1404, cit. dle Na každý den 2015. Kalich Praha 2014, s.197

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Kdo mluví pravdu, hlavu si rozbíjí.“

—  Jan Hus

Zdroj: Hora-Hořejš, Petr: Toulky českou minulostí, 2.díl. Baronet 1995, s.236

„Zlořečný je ten, kdo pro skývu chleba opustí pravdu.“

—  Jan Hus

Varianta: Zlořečený ten, kterýž pro skývu chleba opustí pravdu.

„Nemohu-li já pravdy osvoboditi ve všem, aspoň nechci býti nepřítelem pravdy.“

—  Jan Hus

Zdroj: Hora-Hořejš, Petr: Toulky českou minulostí, 2.díl. Baronet 1995, s.236

„Viklef, Viklef, nejednomu ty hlavu zvikleš!“

—  Jan Hus

obdivně na okraj Viklefova traktátu "De materia et forma"
Zdroj: Hora-Hořejš, Petr: Toulky českou minulostí, 2.díl. Baronet 1995, s.232
Zdroj: Pospíšil, Václav Ctirad: Husovská dilemata. Kostelní Vydří 2015, s. 171

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobní autoři

Tomáš Akvinský foto
Tomáš Akvinský20
italský dominikánský kněz římskokatolické církve
Jan Nepomucký foto
Jan Nepomucký1
český světec
Anicius Manlius Boëthius foto
Anicius Manlius Boëthius12
filozof z počátku 6. století
Řehoř II. foto
Řehoř II.1
89. papež římsko-katolické církve
Walther von der Vogelweide foto
Walther von der Vogelweide52
německý lyrik
Kosmas foto
Kosmas5
český spisovatel, středověký kronikář a římskokatolický kněz
Jan Lucemburský foto
Jan Lucemburský3
český král a válečník
Jiří z Poděbrad foto
Jiří z Poděbrad2
český král, bojovník a šlechtic
Jan Žižka foto
Jan Žižka2
český generál
Jana z Arku foto
Jana z Arku1
lidová hrdinka a římskokatolická světice
Dnešní výročí
Frida Kahlo foto
Frida Kahlo12
mexická malířka 1907 - 1954
Jean Paul Marat foto
Jean Paul Marat6
politik a novinář během francouzské revoluce 1743 - 1793
Gustav Freytag foto
Gustav Freytag5
německý spisovatel 1816 - 1895
Oldřich Mikulášek foto
Oldřich Mikulášek3
český básník 1910 - 1985
Dalších 45 dnešních výročí
Podobní autoři
Tomáš Akvinský foto
Tomáš Akvinský20
italský dominikánský kněz římskokatolické církve
Jan Nepomucký foto
Jan Nepomucký1
český světec
Anicius Manlius Boëthius foto
Anicius Manlius Boëthius12
filozof z počátku 6. století
Řehoř II. foto
Řehoř II.1
89. papež římsko-katolické církve
Walther von der Vogelweide foto
Walther von der Vogelweide52
německý lyrik