Josef II. citáty

Josef II. foto
17   18

Josef II.

Datum narození: 13. březen 1741
Datum úmrtí: 20. únor 1790
Další jména: Joseph II. von Österreich

Josef II. byl císař Svaté říše římské a král uherský a nekorunovaný král český, markrabě moravský a arcivévoda rakouský. Byl jedním z nejdůležitějších panovnických představitelů evropského osvícenství, prosadil řadu osvícenských reforem. V českých zemích se těšil obzvláštní oblibě, např. častý výskyt jména Josef je odrazem jeho obliby mezi lidem, jehož postavení podstatně zlepšil.

Citáty Josef II.

„… vrchnosti ke svému bujnému životu a udržení svých, často koupených výhod nesnaží se rozmnožit své příjmy zaváděním průmyslu, ale sužováním a znepokojváním poddaných.“

—  Josef II.
z cestovního deníku Josefa II., 1771 Source: podle P. Bělina, České země a habsburský absolutismus ve druhé polovině 18. a na počátku 19. století

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„My chceme císaři pánu bejt vždy věrný, vydejte nám od Josefa patent z guberny, samým ryzým zlatem psanej, císař na něm podepsanej! Musí nám bejt vydanej!“

—  Josef II.
Mezi poddanými se často šířily zvěsti, ostatně ne zcela neodůvodněné, že jim vrchnosti zatajují v jejich prospěch vydané patenty.

Podobní autoři

Karel V. foto
Karel V.1
císař Svaté říše římské
Rudolf II. foto
Rudolf II.1
rakouský král
Petr Veliký foto
Petr Veliký2
car a první císař ruské říše
Marie Terezie foto
Marie Terezie5
rakouská královna
Tadeáš Hájek foto
Tadeáš Hájek1
český astronom a matematik
Filip II. Španělský foto
Filip II. Španělský3
král Španělska a Anglie
Johannes Kepler foto
Johannes Kepler4
německý matematik, astronom a astrolog
Albrecht z Valdštejna foto
Albrecht z Valdštejna9
český maršálek, vévoda a šlechtic
 foto
Dnešní výročí
Bettina von Arnim foto
Bettina von Arnim6
spisovatelka 1785 - 1859
Maya Angelou foto
Maya Angelou19
americká autorka a básnířka 1928 - 2014
Martin Luther King foto
Martin Luther King48
americký duchovní, aktivista a vůdce v americkém hnutí obča… 1929 - 1968
František Xaver Šalda foto
František Xaver Šalda24
český esejista, literární kritik a novinář 1867 - 1937
Dalších 61 dnešních výročí
Podobní autoři
Karel V. foto
Karel V.1
císař Svaté říše římské
Rudolf II. foto
Rudolf II.1
rakouský král
Petr Veliký foto
Petr Veliký2
car a první císař ruské říše
Marie Terezie foto
Marie Terezie5
rakouská královna
x