„Cítit lásku lidí, které milujeme, je oheň, který živí náš život.“

Originál

To feel the love of people whom we love is a fire that feeds our life.

Poslední aktualizace 26. ledna 2022. Historie
Pablo Neruda foto
Pablo Neruda22
chilský básník 1904 - 1973

Podobné citáty

Dalajláma foto
Eleanor Roosevelt foto
Publius Ovidius Naso foto
Johann Heinrich Pestalozzi foto
Valeriu Butulescu foto
Hérakleitos foto

„Ale vždy byl, je a bude: stále živý oheň, který se zažehává podle míry, a dle ní uhasíná.“

—  Hérakleitos před-sokratovský řecký filozof -535

Zdroj: Hérakleitos, Zl. B 30.

Pablo Neruda foto
Bruce Lee foto
Philip Henry foto

„Obrácení nás vede ke Slovu Božímu coby našemu prubířskému kameni, abychom zkoumali sebe, svůj stav, své cesty, učení, bohoslužbu, zvyky; dále coby našemu zrcadlu, abychom se podle něj oblékli, coby našemu pravidlu, podle kterého chodit a činit, coby naší vodě, v níž se máme umýt, coby našemu ohni, jímž se máme zahřát, coby našemu jídlu, jímž se máme živit, a coby našemu dědictví, jímž se máme zbohatit.“

—  Philip Henry 1631 - 1696

Originál: (en) Conversion turns us to the Word of God, as our touchstone, to examine ourselves, our state, our ways, spirits, doctrines, worships, customs; as our glass, to dress by, as our rule to walk and work by, as our water, to wash us, as our fire to warm us, as our food to nourish us, as our sword to fight with, as our counsellor, in all our doubts, as our cordial, to comfort us; as our heritage, to enrich us.
Zdroj: Ibid., s. 248

Desmond Tutu foto

„Dobro je silnější než zlo, láska je silnější než nenávist, světlo je silnější než temnota, život je silnější než smrt, vítězství je naše skrze Něho, který nás miluje.“

—  Desmond Tutu jihoafrický kněz, politik, arcibiskup, laureát Nobelovy ceny 1931

Originál: (en) Goodness is stronger than evil; Love is stronger than hate; Light is stronger than darkness; Life is stronger than death; Victory is ours through Him who loves us.
Zdroj: [Harris, John Glyndwr, 2001, Christian theology: the spiritual tradition, Sussex Academic Press, 257, angličtina]

Miguel de Cervantes foto

„Cítit, milovat, trpět, obětovat se bude vždycky obsahem života ženy.“

—  Miguel de Cervantes španělský spisovatel 1547 - 1616

Zdroj: Sfinga křížovka 26/2007

Citát „Cítit, milovat, trpět, obětovat se, bude vždycky obsahem života ženy.“
Honoré De Balzac foto
Aischylos foto

„Úspěšný člověk je v očích lidí oheň.“

—  Aischylos starověký aténský dramatik -525 - -456 př. n. l.

Publius Ovidius Naso foto

„Je to naděje, která živí lásku.“

—  Publius Ovidius Naso římský básník -43 - 17 př. n. l.

"spes est, quae pascat amorem.
Metamorphoses IX, 750

Robert Jackson Bennett foto
Albert Schweitzer foto

Související témata