„Naším úkolem musí být osvobodit se … rozšířením našeho kruhu soucitu, abychom mohli přijmout všechny živé tvory a přírodu jako celek a celou její krásu.“

Originál

Our task must be to free ourselves… by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature and it's beauty.

Upravil Summan41. Poslední aktualizace 7. června 2021. Historie
Albert Einstein foto
Albert Einstein227
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 - 1955

Podobné citáty

Albert Einstein foto
Ivan Vladimirovič Mičurin foto

„Nemůžeme od přírody čekat laskavosti. Vzít si je - to je náš úkol.“

—  Ivan Vladimirovič Mičurin ruský botanik 1855 - 1935

Zdroj: https://www.goodreads.com/author/show/3183586.Ivan_Michurin

Václav Havel foto

„Naším úkolem je připomínat lidickou tragédii v celé její šíři, nedovedu si představit, že něco říkat budeme a něco ne.“

—  Martina Lehmannová česká historička umění 1978

Zdroj: https://video.aktualne.cz/dvtv/spor-o-bolave-dejiny-lidic-historii-nemuzeme-ignorovat-rika/r~515d702c3e0311ea926e0cc47ab5f122/

Vladimír Iljič Lenin foto
Ernest Thompson Seton foto
Sóseki Nacume foto
John C. Maxwell foto
Blaise Pascal foto

„Celý svůj dlouhý život jsem věnoval rozšíření vašich znalostí o našem krásném světě. Lidé, jejichž dobrodružství a akce jsem popsal, by měli být pro vás příkladem, jak postupovat, aby se z vás stali stateční občané a jak si obohatit svůj život hrdinskými činy.“

—  Władysław Umiński 1865 - 1954

Originál: (pl) Całe swoje długie życie poświęciłem dla poszerzenia Waszych wiadomości o naszym pięknym świecie. Ludzie, których przygody i czyny Wam opisywałem powinni być dla Was przykładem, jak należy postępować, ażeby stać się dzielnymi obywatelami i wzbogacić swoje życie bohaterskimi czynami.
Zdroj: [Władysław Umiński - zapomniany "polski Verne", polskieradio.pl, 2014-12-31, 2015-01-03, http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1329736,Wladyslaw-Uminski-zapomniany-polski-Verne]

Jean Jouzel foto

„Křik na poplach, to je náš úkol.“

—  Jean Jouzel francouzský vědec 1947

o klimatických změnách
Zdroj: [Kulidakis, Thomas, Bude se v Kodani bojovat za planetu?, literarky.cz, 2009-12-07, 2011-02-20, http://www.literarky.cz/civilizace/89-civilizace/1741-bude-se-v-kodani-bojovat-za-planetu]

John Maynard Keynes foto
Maxmilián Kolbe foto

„Každý pokrok je třeba využít jako prostředek na oslavu Boha. Film může a musí sloužit dobru: je naším úkolem dát mu správný směr.“

—  Maxmilián Kolbe polský františkánský mnich 1894 - 1941

Zdroj: http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=rekli-svati-a-to-plati-aneb-citaty-blahoslavenych-a-svatych-ii-dil&cisloclanku=2011090151

John Charles Ryle foto

„Falšujeme Slovo Boží nanejvýš nebezpečným způsobem, když vrháme jakékoliv pochybnosti na plnou inspirovanost kterékoliv části Písma svatého. To není jen otrávení číše, ale celého zřídla. Není to jen otrávit vědro živé vody, o které vyznáváme, že ji předkládáme našim lidem, ale otrávit celou studnu. Chybíme-li jednou v tomto bodu, celá podstata našeho náboženství je v nebezpečí. Je to chyba v základu. Je to červ u kořene naší teologie. Dovolme jednou tomuto červu nahlodat kořen a nemůžeme se divit, začnou-li ratolesti, listí a ovoce krůček po krůčku hnít.“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900

Originál: (en) We corrupt the Word of God most dangerously, when we throw any doubt on the plenary inspiration of any part of Holy Scripture. This is not merely corrupting the cup, but the whole fountain. This is not merely corrupting the bucket of living water, which we profess to present to our people, but poisoning the whole well. Once wrong on this point, the whole substance of our religion is in danger. It is a flaw in the foundation. It is a worm at the root of our theology. Once allow this worm to gnaw the root, and we must not be surprised if the branches, the leaves, and the fruit, little by little decay.
Zdroj: RYLE, J. C. Is all Scripture inspired?. Edinburgh : The Banner of Truth Trust, 2003. 74 s. ISBN 0851518486. S. 66-67. (angličtina)

Platón foto

„Celá příroda je sourodá a duše poznala všechny věci.“

—  Platón klasický řecký filozof -427 - -347 př. n. l.

Zdroj: Platón, Menon 81.

Marcus Aurelius foto
Paulo Coelho foto

Související témata