Ernest Thompson Seton citáty

Ernest Thompson Seton foto

11   78

Ernest Thompson Seton

Datum narození: 14. srpen 1860
Datum úmrtí: 23. říjen 1946

Ernest Thompson Seton byl ilustrátor, spisovatel a zakladatel woodcrafterského hnutí.


„Když věci vypadají nejčerněji, je ti štěstí nablízku, nabádajíc tě, aby ses pevně držel, zachoval klid a dobré srdce. Věz, že se vždycky něco přihodí, co rozuzlí celou situaci. Vždy je ze všeho nějaké východisko a statečné srdce je najde!“

„Mým záměrem bylo udělat z nich (skautů) muže, Baden-Powellovým záměrem bylo udělat z nich vojáky.“


„Věz, že nejsi nikdy poražen, dokud si to sám nemyslíš, a nebudeš-li si to myslet, nemůžeš nikdy podlehnout!“

„Jsme obklopeni moudrostí, člověk není jejím pramenem, nýbrž pouhou nádrží a může vydat jen to, co nasbíral.“

„"Když se ti někde nelíbí, odejdi."“ Sy Silvane

„Woodcraft je uměním života.“

„Protože jsem poznal trýzeň žíznivé touhy, chtěl bych vykopat studnu, z níž by mohli pít i jiní.“

„Člověk je jediné zvíře, které je cítit kouřem.“


„Žádný člověk tě nebude nenávidět tolik, jako ten, jež ví, že s tebou špatně jednal. A naopak zase: není člověka, který by ochotněji bojoval za tebe, než ten chlapík, který pro nějakou hloupou nehodu měl možnost někdy dříve ti pomoci!“

„Ochraňuj všechny tvory pro radost, kterou ti dává jejich krása.“

„Ti z vás, kteří přisuzují city pouze člověku a u zvířat uznávají pouze instinkty (považované za cosi podřadnějšího), nepronikli dosud k pramenům pravdivého poznání, zatím jen zběžně nahlédli do hladiny stojatých vod rybníka, oné propasti nevědomosti, které se říká slovníky a encyklopedie.“

„Not Carnegie, Vanderbilt, and Astor together could have raised money enough to buy a quarter share in my little dog.“


„The culture and civilization of the White man are essentially material; his measure of success is, "How much property have I acquired for myself?" The culture of the Red man is fundamentally spiritual; his measure of success is, "How much service have I rendered to my people?“

„Next day on returning I found him dead in the snow with his head on the sill of the door—the door of his puppyhood's days; my dog to the last in his heart of hearts—it was my help he sought, and vainly sought, in the hour of his bitter extremity.“ Wild Animals I Have Known

„Thar is two things that every national crisis is bound to show up: first, a lot o' dum fools in command; second, lot o great commanders in the ranks. An' fortunately before the crisis is over the hull thing is sure set right, and the men is where they oughter be.“ Rolf in the Woods: The Adventures of a Boy Scout with Indian Quonab & Little Dog Skookum

„A lion shorn of his strength, an eagle robbed of his freedom, or a dove bereft of his mate, all die, it is said, of a broken heart; and who will aver that this grim bandit could bear the threefold brunt, heart-whole? This only I know, that when the morning dawned, he was lying there still in his position of calm repose, but his spirit was gone-the old king-wolf was dead.“ Lobo, Rag and Vixen Being The Personal Histories Of Lobo, Redruff, Raggylug & Vixen

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .