„Nesetkal jsem se ještě nikde s hodnotou, která by byla motivována ateismem. Neznám ani jednu – byť prostou – skladbu či skutek, za kterým by stálo: činím tak z lásky k Boží neexistenci.“

—  Max Kašparů, Chybí zdroj
Max Kašparů foto
Max Kašparů11
Český esperantista, náboženský spisovatel, psychiatr a říms… 1950
Reklama

Podobné citáty

Daphne Du Maurier foto
Charles Spurgeon foto

„Odpor vůči Boží svrchnovanosti je ve své podstatě ateismus.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892
O ateismu, (en) Opposition to divine sovereignty is essentially atheism. Source: [Spurgeon, Charles, "It Pleased God": A Sermon (No. 3202), published on Thursday, June 16, 1910, http://www.ccel.org/ccel/spurgeon/sermons56.xxv.html, 1.6.2005, 11.2.2016, Christian Classic Ethereal Liberary, angličtina]

Reklama
Blaise Pascal foto
Louis-émile Bougaud foto
Charles Spurgeon foto
Charles Spurgeon foto

„Učení o svobodné vůli – co dělá? Zvelebuje člověka jako Boha. Prohlašuje Boží záměry za nic, protože nemohou být vykonány, jestliže lidé nechtějí. Činí z Boží vůle čekajícího služebníka vůle člověka, a celou smlouvu milosti závislou na lidském skutku. Popírajíc vyvolení pro nespravedlnost, považuje Boha za dlužníka hříšníků.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892
O svobodné vůli, (en) Free-will doctrine-what does it do? It magnifies man into God. It declares God's purposes a nullity, since they cannot be carried out unless men are willing. It makes God's will a waiting servant to the will of man, and the whole covenant of grace dependent on human action. Denying election on the ground of injustice, it holds God to be a debtor to sinners.

Sarvepalli Rádhakrišnan foto

„Sekularismus neznamená nevěrectví nebo ateismus nebo dokonce důraz na materiální pohodlí. Prohlašuje, že klade důraz na univerzálnost duchovních hodnot, kterých lze dosáhnout různými způsoby.“

—  Sarvepalli Rádhakrišnan indický filozof a státník, 2. prezident Indie 1888 - 1975
[(en) Secularism here does not mean irreligion or atheism or even stress on material comforts. It proclaims that it lays stress on the universality of spiritual values which may be attained by a variety of ways.] Source: [Sharma, Arvind, Today's Woman in World Religions, State University of New York, New York, 1994, 113, anglicky]

Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?
Oscar Wilde foto
Sulchan-saba Orbeliani foto
Ralph Venning foto

„Nečinit v náboženství podle toho, co říkáš, je odříci své náboženství svými skutky, a oddělat se svými činy.“

—  Ralph Venning ministr anglicky 1621 - 1673
(en) In religion not to do as thou sayest is to unsay thy religion in thy deeds, and to undo thyself by doing. Source: Ibid., s. 477.

Matthew Henry foto

„Nic nedává ateismu a nevíře převahu tak, jako tělesnost těch, kdo činí z náboženství služebníka svých smyslových choutek a světských zájmů.“

—  Matthew Henry teolog z Walesu 1662 - 1714
O ateismu, (en) Nothing gives greater advantage to atheism and infidelity than the carnality of those that make religion a servant to their sensual appetites and secular interests. Source: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Matthew, Chapter XXII., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc5.Matt.xxiii.html, 6.9.2006, 1.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

Ralph Waldo Emerson foto
Jiří Grygar foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“