Blaise Pascal citáty

Blaise Pascal foto

110   606

Blaise Pascal

Datum narození: 19. červen 1623
Datum úmrtí: 19. srpen 1662

Blaise Pascal byl francouzský matematik, fyzik, spisovatel, teolog a náboženský filosof.

Citáty Blaise Pascal


„Člověk, který má nějaký zájem na tom, abychom ho měli rádi, se varuje prokazovat nám službu, o níž ví, že nám nebude milá; jedná s námi tak, jak si přejeme, aby se s námi jednalo; nenávidíme pravdu, proto nám ji tají; chceme slyšet lichotky, proto nám lichotí, rádi se dáváme klamat, proto nás klame.“

„Člověk není ani anděl, ani zvíře, a je osudné, že z toho, kdo chce být andělem, stane se zvíře.“


„Je třeba znát sebe sama. I kdyby to poznání člověku nepomohlo najít pravdu, alespoň si tak uspořádá vlastní život, a to je nejlepší, co může udělat.“

„Málokteré přátelství by vydrželo, kdyby každý věděl, co o něm říká za zády jeho přítel.“

„Člověk je tedy jen přetvářka, lež a licoměrnost, o sobě i vůči ostatním. Nechce, aby mu drzí říkali pravdu; dává si pozor, aby ji druhým neříkal sám; a všechny tyto sklony, tak nesmiřitelné se spravedlností a rozumem, mají svůj přirozený kořen v jeho srdci.“

„Větší tíhou jsou cizí úspěchy než vlastní neúspěchy.“

„Srdce má své důvody, o kterých rozum nic neví.“

„Není na světě nic hroznějšího než nenáviděný domov. Být nešťasten ve styku s jinými lidmi je přirozené, ale být nešťasten doma přirozené není.“


„Naše současné výsledky nejsou nic jiného než výsledek našeho dřívějšího uvažování. Jsme tam, kam nás naše myšlenky přivedly, a zítra budeme tam, kam nás dovedou naše dnešní úvahy.“

„Představme si množství lidí v řetězech a všechny odsouzené k smrti; každého dne jsou někteří vražděni před očima ostatních; ti, kteří zůstávají naživu, vidí v osudu svých druhů svůj vlastní osud, s bolestí a bez naděje pohlížejí jeden na druhého a čekají, až i na ně dojde. Toto je obraz lidského údělu.“

„Nejdůležitější věcí v životě je volba povolání.“

„Všechno štěstí v životě závisí na odvaze a práci.“


„Obdiv kazí kdekoho už od dětství.“

„V této době je pravda tak zatemněná a lež tak zavedená, že pravdu může poznat jen ten, kdo ji miluje.“

„Lidé vyhledávají radovánky, zmítajíce se sem a tam jen proto, že cítí prázdnotu svého života, ale necítí prázdnotu té nové zábavy, která je vábí.“

„Veškeré neštěstí mužů pochází z toho, že neumějí zůstat klidně sedět ve svém pokoji.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 110 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .