„Je dobré milovat mnoho věcí, protože v tom spočívá skutečná síla, a kdokoli miluje mnoho, vykonává mnoho a dokáže mnoho, a to, co se děje v lásce, je dobře vykonáno.“

Původní znění

It is good to love many things, for therein lies the true strength, and whosoever loves much performs much, and can accomplish much, and what is done in love is well done.

1870s, Context: If only we try to live sincerely, it will go well with us, even though we are certain to experience real sorrow, and great disappointments, and also will probably commit great faults and do wrong things, but it certainly is true, that it is better to be high-spirited, even though one makes more mistakes, than to be narrow-minded and all too prudent. It is good to love many things, for therein lies the true strength, and whosoever loves much performs much, and can accomplish much, and what is done in love, is well done. Quote of Vincent's letter to Theo, from Amsterdam, 3 April 1878; a cited in The Letters of Vincent van Gogh to his Brother, 1872-1886 (1927) Constable & Co Variant: Love many things, for therein lies the true strength, and whosoever loves much performs much, and can accomplish much, and what is done in love is done well. As quoted in Wisdom for the Soul : Five Millennia of Prescriptions for Spiritual Healing (2006) by Larry Chang, p. 483

Přeložil Monnystr
Vincent Van Gogh foto
Vincent Van Gogh28
holandský malíř 1853 - 1890
Reklama

Podobné citáty

Vincent Van Gogh foto
Achille Charles De Broglie foto
Reklama
Jean Cocteau foto

„Dobré vychování spočívá v tom, že skrýváme, jak mnoho si myslíme o sobě a jak málo o druhých.“

—  Jean Cocteau francouzský básník, prozaik, dramatik, návrhář, boxerský manažer a filmař 1889 - 1963

Albert Schweitzer foto

„Člověk může vykonat mnoho dobrého, aniž si musí ukládat nějakou oběť.“

—  Albert Schweitzer francouzsko-německý lékař, bohoslovec, hudebník a filozof 1875 - 1965

Jaroslav Vrchlický foto
Alfons Mucha foto
Alfred Binet foto

„Je mnoho důvodů pro které se milujeme. Láska je ten poslední důvod.“

—  Alfred Binet francouzský psycholog a vynálezce prvního použitelného inteligenčním testu 1857 - 1911

 Sofoklés foto

„Mluvit mnoho je jedna věc, mluvit dobře je věc druhá.“

—  Sofoklés starověký řecký tragéd -496 - -406 př. n. l.

„Dobrá báseň je trochu píseň, trochu rovnice a trochu mnoho dalších věcí.“

—  Martín López-Vega španělský spisovatel 1975
(en) A good poem is a bit of a song, a bit of an equation and a bit of many other things. Source: [Veiguela, Lino González, Spanish poet Martin Lopez-Vega: ‘Choose between culture and commerce’, cafebabel.co.uk, 2011-04-15, 2011-05-30, http://www.cafebabel.co.uk/article/37225/martin-lopez-vega-spain-poet-europe-madrid.html]

Paul Géraldy foto
François de La  Rochefoucauld foto
Friedrich Engels foto

„Mnoho lidí odmítá dobré myšlenky jen proto, že nejsou od nich.“

—  Friedrich Engels německý sociolog, autor, politický teoretik a filozof 1820 - 1895

František Vymazal foto
Guillaume Apollinaire foto
Edith Wharton foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“