„Reprezentativní demokracie je určená a legitimní elita, která uplatňuje lidová rozhodnutí (…) Francie přestala být reprezentativní demokracií v klasickém smyslu v roce 2005, kdy Francouzi hlasovali "ne" a elity převedly toto "ne" v "ano".“

Originál: (fr) Une démocratie représentative c'est une élite désignée et légitime qui applique les décisions populaires (…) La France a cessé d'être une démocratie représentative au sens classique en 2005 quand les français ont voté "non" et que les élites ont transféré ce "non" en "oui".
Zdroj: [Emmanuel Todd : "La Russie est la seule force au monde qui puisse faire face aux Etats-Unis sur le plan militaire", franceculture.fr, 2018-04-14, 2018-04-16, https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-idees-de-la-matinale/emmanuel-todd]

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 22. května 2020. Historie
Emmanuel Todd foto
Emmanuel Todd1
francouzský historik, antropolog, sociolog, politolog a dem… 1951

Podobné citáty

Gustave Le Bon foto

„Demokracie se nebuduje sestupováním elit na úroveň davu, ale povznášením davu na úroveň elit.“

—  Gustave Le Bon francouzský psycholog 1841 - 1931

Zdroj: Elity, výkvět a vyvolení. Pátek. Magazín Lidových novin. 9/2015, s. 4.

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub foto
Tomáš Garrigue Masaryk foto

„Ježíš, ne Caesar, toť smysl našich dějin a demokracie.“

—  Tomáš Garrigue Masaryk první československý prezident 1850 - 1937

Mimobiblické výroky o Ježíši

„Občané usilují o lidovou demokracii, ale neradi by viděli lidovou anarchii.“

—  Ota Hora český československý politik, novinář a politický spisovatel 1909 - 1997

z projevu v Prozatímním Národním shromáždění 21. 11. 1945

Petr Piťha foto

„Univerzity, které se honosí tím, že vychovávají elitu, ji vychovávají okrajově, pokud vůbec, a vždy až v postgraduálním studiu. Elity totiž nemůže být 28 nebo 35 % populace. Elita jsou 2 až 3 % z populace a prvořadých je tak 6 %.“

—  Petr Piťha český ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR, lingvista a římskokatolický duchovní 1938

Petr Piťha v přednášce „Velká iluze českého školství“, přednesené 2. dubna 2008 na zahájení Pedagogických dnů na Univerzitě Hradec Králové
Zdroj: http://stolzova.deml.cz/view.php?cisloclanku=2008041701

Tomáš Garrigue Masaryk foto

„Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii.“

—  Tomáš Garrigue Masaryk první československý prezident 1850 - 1937

Zdroj: s:Hovory s T. G. Masarykem/Demokracie

Serj Tankian foto

„Demokracie je cosi abstraktního a vidíme, že je uplatňována různými formami. Nemyslím, že někde existuje skutečná demokracie. Obvykle je tu nějaká skupina nebo strana, která má pod kontrolou všechno dění a ohání se fanglí s nápisem „demokracie.““

—  Sun?alláh Ibráhím romanopisec 1937

Zdroj: Sun‛alláh Ibráhím: Musíte se rozhodnout, co má cenu, a bojovat za to http://www.pwf.cz/rubriky/festival-2013/autori/rozhovory/sun-allah-ibrahim-musite-se-rozhodnout-co-ma-cenu-a-bojovat-za-to_9604.html

Stanislav Kostka Neumann foto

„Demokracie jest de facto nesmysl či mírněji řečeno utopie, neboť předpokládajíc nutně volené zástupce lidu, reprezentativní systém, vede stejně nutně, jak to již dnes velmi jasně vidíme, k pozvolnému tvoření nového stavu, který chce na sebe strhnouti veškerou moc, čili v případě zdaru: vznikne vládnoucí menšina, po buržoazii měšťanské a kapitalistické reprezentace buržoazie dělnické, která povládne jménem lidu stejně brutálně a nesociálně jako ti, kdož vládnou jménem božím.“

—  Stanislav Kostka Neumann český anarchista, básník, esperantista, literární kritik, novinář, politický spisovatel, překladatel, spisovatel a výtv… 1875 - 1947

Zdroj: [Neuman, Stanislav Kostka, Stati a projevy. II. 1904-1907, http://ucl.cas.cz/edicee/soubory-del/spisy-satnislava-k-neumanna/221-stati-a-projevy-ii, Odeon, 1966, Praha, 1, 765, „Socialismus", článek, 9, cnb000489587]

Herbert Edward Read foto

„Elita akumuluje moc, bohatství a volný čas.“

—  Herbert Edward Read anglický anarchista, básník a kritik literatury a umění 1893 - 1968

„Každý režim musí žádat o lidovou legitimitu, nemá-li jí není tedy legitimním režimem“

—  Miroslav Frk ml.

Originál na Facebooku nebo na Facebook stránkách Miroslava Frka

Andrew Jackson foto

„Demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítá hlasovat“

—  Andrew Jackson americký generál a politik, sedmý prezident Spojených států 1767 - 1845

Zdroj: James Bovard, Lost Rights: The Destruction of American Liberty (1994), ISBN 0312123337, p. 333

Václav Klaus foto

„Demokracie a zvenčí zavedená vláda nejdou dohromady. Demokracie musí vyvstat zevnitř státu. A když se v minulosti Arabové o demokracii pokoušeli, tak jim v tom Američané, nebo dříve Britové či Francouzi zabránili.“

—  Charles Glass americký novinář 1951

Zdroj: [Chaos, či svoboda, bbc.co.uk, 2014-06-13, http://www.bbc.co.uk/czech/specials/140_mideast_democrac/page6.shtml]

Hugh Laurie foto

„Jít jednou za čtyři roky k volbám není totéž, co demokracie.“

—  Hugh Laurie britský herec, komik, spisovatel, hudebník a režisér 1959

Obchodník se smrtí

Brice Hortefeux foto

„Jako obvykle je 'Sarkozyism' v nesouladu s elitou, ale v souladu se společností.“

—  Brice Hortefeux francouzský politik 1958

o vyhošťování Romů z Francie
Zdroj: [Hewitt, Gavin, The Roma repatriation, news.bbc.co.uk, 2010-08-19, 2010-10-18, http://www.bbc.co.uk/blogs/thereporters/gavinhewitt/2010/08/the_roma_repatriation.html]

Edith Cavell foto

Související témata