„Každý má čas od času problémy a účastné ucho mu může být ku prospěchu. pro lidi v této situaci je scientologická terapie jen pošetilou, ritualizovanou verzí ucha.“

—  David S. Touretzky, Source: [Streeter, Michael, 2008, Tajné a přísně tajné, Knižní klub, 196, 9788024226941]
Reklama

Podobné citáty

Reklama
Martin Luther foto

„Pomlouvač má ďábla na jazyku a ten, kdo mu naslouchá, má ho v uchu; nepatrný jest rozdíl mezi nimi.“

—  Martin Luther německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava protestantské reformace 1483 - 1546

Henry Ford foto
 Seneca foto
Ivan Fontana foto
Miguel de Cervantes foto
Božena Němcová foto

„Moudré ucho neposlouchá, co hloupá huba povídá.“

—  Božena Němcová česká spisovatelka 1820 - 1862
Source: Lidové noviny, říjen/listopad 2007 (přesné číslo neznámo)

„Sloužíme milostivému Pánu, který dovede obrátit i naše chyby ke své slávě a nám ku prospěchu.“

—  John Newton 1725 - 1807
O Bohu a Kristu, (en) We serve a gracious Master who knows how to overrule even our mistakes to His glory and our own advantage. Source: [Newton, John, The Works of the Rev. John Newton ... to which are Prefixed Memoirs of His Life, &c, https://books.google.cz/books?id=uHZWgFhIC9YC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, I, U. Hunt, Philadelphia, 1839, 486, 319, angličtina]

Nicolas Chamfort foto
Valeriu Butulescu foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“