Martin Luther citáty

Martin Luther foto

57   660

Martin Luther

Datum narození: 10. listopad 1483
Datum úmrtí: 18. únor 1546

Martin Luther byl německý teolog, kazatel a reformátor, zakladatel protestantismu, autor řady duchovních, politických, pedagogických spisů, církevních písní a překladů. Jeho nejvýznamnějším dílem je překlad Bible do němčiny.

Citáty Martin Luther


„Láska je jednooká, ale nenávist je úplně slepá.“

„Hudba je jedním z nejkrásnějších a nejnádhernějších darů božích. Je jedním z nejlepších umění. Noty oživují slova. Hudba zahání duchu smutek, jako bychom se dívali na krále Saula. Je nejlepší útěchou pro zarmoucené lidi, jí se srdce upokojí, občerství a osvěží.“


„Nepravda je jako sněhová koule: čím déle ji válí, tím je větší.“

„Křesťané by neměli být nazýváni mrtvými, ale spícími lidmi, a smrt by už neměla být nazývána smrtí, ale spánkem - hlubokým a bezesným.“

„Měl jsem sen.“

„Ach, milý Pane Bože, Otče, dej nám své požehnání i v tomto časném a tělesném životě. Daruj nám a dopřej milostivě mír, ochraňuj nás před válkou a nepokojem. Dej nám příznivé počasí i hojnost plodů země. Nechť je do tvých rukou poručen každý dům, dvůr, muž, žena, i dítě. Zabraňuj ničitelům a všem andělům zla, kteří nám strojí škody a překážky. Amen.“

„Člověk, který není ochoten pro něco zemřít, není hoden toho, aby žil.“

„Mládí je jako mladý mošt. Nedá se udržet. Musí vykvasit a přetéct.“


„Ničeho se nebojím, protože nic nemám.“

„Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se také stali dětmi.“

„Medicína dělá lidi nemocnými, matematika smutnými a teologie hříšnými.“

„Rozum je kurva ďáblova.“


„Ale děvka ďáblova, rozum, ta krásná běhna, přichází, a chce být chytrá, myslí si, že to, co říká, pochází z Ducha svatého; kdo nám pak pomůže? Ani právník či lékař, ani král či císař. Neboť je to největší děvka, kterou ďábel má. (poslední kázání ve Wittenbergu, 17. ledna 1546)“ Aber des Tuefels Braut, Ratio, die shöne Metze, fähret herein, und will klug sein, und was sie saget, meinet sie, es sei der heilige Geist; wer will da helfen? Weder Jurist, Medicus, noch König oder Kaiser. Denn es ist die höchste Hure die der Teufel hat!

„Logika je ďáblova děvka.“

„Zatímco jsi žil, byl jsem ti morem. Až budeš umírat, budu ti smrtí.“

„Nic se nezapomíná pomaleji než urážka a rychleji než dobrodiní.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .