Martin Luther citáty

Martin Luther foto

57   646

Martin Luther

Datum narození: 10. listopad 1483
Datum úmrtí: 18. únor 1546

Martin Luther byl německý teolog, kazatel a reformátor, zakladatel protestantismu, autor řady duchovních, politických, pedagogických spisů, církevních písní a překladů. Jeho nejvýznamnějším dílem je překlad Bible do němčiny.


„Rozum je kurva ďáblova.“

„Člověk, který není ochoten pro něco zemřít, není hoden toho, aby žil.“


„Hudba je jedním z nejkrásnějších a nejnádhernějších darů božích. Je jedním z nejlepších umění. Noty oživují slova. Hudba zahání duchu smutek, jako bychom se dívali na krále Saula. Je nejlepší útěchou pro zarmoucené lidi, jí se srdce upokojí, občerství a osvěží.“

„Medicína dělá lidi nemocnými, matematika smutnými a teologie hříšnými.“

„Ale děvka ďáblova, rozum, ta krásná běhna, přichází, a chce být chytrá, myslí si, že to, co říká, pochází z Ducha svatého; kdo nám pak pomůže? Ani právník či lékař, ani král či císař. Neboť je to největší děvka, kterou ďábel má. (poslední kázání ve Wittenbergu, 17. ledna 1546)“ Aber des Tuefels Braut, Ratio, die shöne Metze, fähret herein, und will klug sein, und was sie saget, meinet sie, es sei der heilige Geist; wer will da helfen? Weder Jurist, Medicus, noch König oder Kaiser. Denn es ist die höchste Hure die der Teufel hat!

„Logika je ďáblova děvka.“

„Zatímco jsi žil, byl jsem ti morem. Až budeš umírat, budu ti smrtí.“

„Nic se nezapomíná pomaleji než urážka a rychleji než dobrodiní.“


„Lakomec nemůže nic užitečnějšího udělat než když umře; neboť v životě svém není užitečný ani Bohu, ani lidem, ba ani sám sobě.“

„Děkuji ti, můj nebeský Otče, skrze Ježíše Krista, tvého milého Syna, že jsi mne zachoval od všeho zla a nebezpečí, a prosím tě, aby všechny mé činy a život se mohly líbit tobě. Do tvých rukou se odevzdávám s tělem, duší i se vším, co mám. Amen.“

„Člověk, který se modlí, je silnou zdí a pevností církve, je to velká křesťanská zbraň.“

„Hrad přepevný je Pán Bůh náš.“


„Křesťané by neměli být nazýváni mrtvými, ale spícími lidmi, a smrt by už neměla být nazývána smrtí, ale spánkem - hlubokým a bezesným.“

„Kdo vůbec nemiluje víno, ženy a zpěv, zůstává po celý život hlupákem.“

„Odpověď na otázku: „Co dělal Bůh předtím, než stvořil svět?“ Seděl v křoví a řezal pruty, aby dal na zadek těm, kdo kladou takové otázky.“

„Slovo boží je válka, zloba, zánik, jed...“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .