„Ve jménu Božím, na okamžik zastavte, přestaňte pracovat a rozhlédněte se kolem sebe.“

Originál

In the name of God, stop a moment, cease your work, look around you.

Upravil Martin Svoboda. Poslední aktualizace 10. října 2021. Historie
Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Lev Nikolajevič Tolstoj137
ruský spisovatel 1828 - 1910

Podobné citáty

Edvard Beneš foto
Citát „Sláva je souhrnem nedorozumění, která se nakupí kolem jména.“
Rainer Maria Rilke foto
Vincenc z Pauly foto

„Ve jménu Božím! Nechme hospodařit jen Boha. Stačí, když s Ním spolupracujeme.“

—  Vincenc z Pauly francouzský kněz, zakladatel a světec 1581 - 1660

Zdroj: https://citato.cz/autor/vincenc-z-pauly?page=2

Henry Bordeaux foto
Citát „To, co lidé nazývají štěstím, je okamžik, kdy přestanou mít strach.“
Gilbert Cesbron foto
Meryl Streep foto
Ježíš Kristus foto
William Shakespeare foto
Gary Snyder foto

„Pracovat ve jménu divočiny znamená obnovovat kulturu.“

—  Gary Snyder americký básník 1930

Zdroj: Do Prahy přijíždí Gary Snyder http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/do-prahy-prijizdi-gary-snyder

Olga Tokarczuková foto
Arnošt Tvarůžek foto

„Rakousko bude obnoveno, i když ne pod tím jménem, tedy pod jiným, a my musíme o to pracovat.“

—  Arnošt Tvarůžek český kněz, politik a poslanec 1865 - 1936

Zdroj: [Zlámal, Bohumil, 2010, Příručka českých církevních dějin VII., Matice czrilometodějská, 1, 12, 978-80-7266-350-7]

Milada Horáková foto

„Jsem pokorná a odevzdaná do vůle Boží - tuto zkoušku mi určil a já jí procházím s jediným přáním: abych splnila zákony Boží a zachovala své čestné lidské jméno.“

—  Milada Horáková československá politička a členka československého Národního shromáždění 1901 - 1950

Zdroj: Z dopisu tři hodiny před popravou, https://www.vira.cz/texty/clanky/milada-horakova-slova-pred-popravou
Kontext: Moji nejmilejší, bezradná a zoufalá nejsem - a toto nehraji, je to ve mně tak klidné, poněvadž mám klid ve svém svědomí. ...

Mám Vás tolik, tolik ráda. Líbám Vás a tisknu. Jsem v mysli a modlitbách jen a jen u Vás. Hrála jsem to snad špatně, ale myslela jsem to poctivě. To mi můžete věřit. Jsem pokorná a odevzdaná do vůle Boží - tuto zkoušku mi určil a já jí procházím s jediným přáním: abych splnila zákony Boží a zachovala své čestné lidské jméno. Neplačte - neteskněte moc - je mi to takhle lepší než pozvolna umírat. Dlouhou nesvobodu už by mé srdce nevydrželo. Takto se rozletím, zase do polí a luk, strání a k rybníkům, na hory i v nížiny. Budu zase nespoutaná, a ten klid a mír. Dejte mi ho - bylo toho tolik, co bylo nutno překonávat - chci už jít. Nebraňte mi svým nářkem. Musíte teď žít také za mne. Líbám Vás, líbám. S Bohem!

Cítím; stojíte tu se mnou. Teď ještě pevný ruky stisk.... Ptáci už se probouzejí - začíná svítat. Jdu s hlavou vztyčenou.

Orison Swett Marden foto
Jonathan Edwards foto

„Není nic [jiného], co v každý jeden okamžik drží porušeného člověka mimo peklo, než pouhé Boží zalíbení [v něm].“

—  Jonathan Edwards, kniha Hříšníci v rukou rozhněvaného Boha

Originál: (en) There is nothing that keeps wicked Men at any one Moment, out of Hell, but the meer Pleasure of GOD.
Zdroj: Jonathan Edwards, Hříšníci v rukou rozhněvaného Boha (český překlad kázání) http://www.novyzivot.cz/?lang=cs&action=z-krestanske-tradice&id=590

Kemal Atatürk foto

„Při posuzování situace a zvažování opatření by člověk neměl ani na okamžik přestat vidět pravdu, i když je hořká.“

—  Kemal Atatürk turecký armádní důstojník, revolucionář a první prezident Turecka 1881 - 1938

Zdroj: [Bernhard, Moestl, 231, Šaolin: nemusíš bojovat, abys zvítězil: silou myšlení ke klidu, vnitřní čistotě a síle, Shaolin, Vladimír Čadský, odpovědný redaktor: Milan Soška, 1, Praha, Beta, 2010, 78-80-7306-429-7, Úvod, 12]

Arundhati Royová foto
Pius XI. foto

„Není možno považovat za věřícího v Boha někoho, kdo Božího jména používá pouze rétorickým způsobem, nýbrž pouze toho, kdo spojuje s tímto úctyhodným slovem také pravdivé a odpovídající pojetí Boha.“

—  Pius XI. 259. papež katolické církve 1857 - 1939

Pius XI. v Mit brennender Sorge
Zdroj: Antitotalitní encykliky, Krystal OP, Praha 2015, ISBN 978-80-87183-74-8, str. 55

Související témata