Orison Swett Marden citáty

Orison Swett Marden foto

19   148

Orison Swett Marden

Datum narození: 1850
Datum úmrtí: 1924

Orison Swett Marden byl americký spisovatel.


„Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější než hrozit a trestat.“

„Úspěch je dítětem dvou rodičů: vytrvalosti a přesnosti.“


„Odvaha je vítězství, bázlivost je porážka.“

„Láska je veselost, mír a štěstí.“

„Láska je nejlepší balzám na všechny rány a nejlepší lék proti všem chorobám.“

„I moudrý se stane hloupým, když na sobě přestane pracovat.“

„Zášť, pomstychtivost a žárlivost jsou prudké jedy, otravující vše, co je v nás dobré a ušlechtilé a působící tak zhoubně jako arzenik na naše tělo.“

„Bohové, jimž sloužíme, vyřezávají své jméno do naší tváře.“


„Kdo je přítel? Ten kdo první přichází, když celý svět odešel.“

„Láska, obětavost, nesobeckost uchovávají srdce horoucím a mladým.“

„Svět náleží vítězi a vítězem může být každý, kdo má dost rychlosti a vytrvalosti.“

„Štěstí a úspěch jsou nezcizitelným právem každého člověka.“


„Víra je skála, v které je zapuštěn svým základem charakter. Kdo má neotřesenou víru ve své poslání, např. víru v sebe a v Boha, ten má na světě sílu a moc.“

„Nelze ani odhadnout tu obrovskou škodu, kterou společnosti působí nesprávná volba povolání, ty milióny neproduktivních a nešťastných, kteří konají práci, jež se jim protiví nebo pro niž nemají vlohy.“

„Láska je základní zákon naší podstaty a každá odchylka od něho musí vyvolat poruchu v našem tělesném životě, neboť poškodila zákon.“

„Slabí lidé čekají na příznivou příležitost, silní si jí vytvářejí.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .