„Borgongini mi připadal velmi přesvědčený a ukázalo se, že je silně antisemitský.“

1938 o antisemitském tažení v Itálii
Zdroj: [Kertzer, David, 2017, Papež a Mussolini, Jota, 287, 97880475651020]

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 22. května 2020. Historie
Galeazzo Ciano foto
Galeazzo Ciano1
1903 - 1944

Podobné citáty

Abraham Lincoln foto
Joseph Jastrow foto

„Stačí silné přesvědčení a fakta se už vytvoří sama.“

—  Joseph Jastrow 1863 - 1944

Zdroj: [Vaněk, Zdeněk, Kaleidoskop, Zdeněk Vaněk, Plzeň, 2009, 1, 420, 978-80-254-5071-0, http://kaleidoskop.webz.cz/Kaleidoskop.pdf, 38]

Benedikt XVI. foto
Matthew Henry foto

„Je jednoduché být náboženský, když je náboženství v módě; ale je důkazem silné víry a přesvědčení plout do nebe proti proudu, a vystoupit pro Boha, když pro Něj nevystupuje nikdo jiný.“

—  Matthew Henry teolog z Walesu 1662 - 1714

Originál: (en) It is easy to be religious when religion is in fashion; but it is an evidence of strong faith and resolution to swim against a stream to heaven, and to appear for God when no one else appears for Him.

Eva Francová foto

„Jsem opravdu přesvědčený, že olympiáda je výdělečný podnik.“

—  Lukáš Pollert český kanoista, lékař a vodní slalomář 1970

Časopis Reflex č. 16 2020, str. 20-25

Dino Serge Pitigrilli foto
Victor Hugo foto
Marcel Achard foto
Stanisław Jerzy Lec foto
Citát „Samolibost je pocit lidí, kteří sdílejí šťastné přesvědčení, že nejsou jako ti ostatní.“
Gordon Rattray Taylor foto

„Vynálezy jsou projevem nespokojenosti se světem kolem nás a přesvědčení, že ho lze zlepšit.“

—  Gordon Rattray Taylor britský novinář 1911 - 1981

Zdroj: [Bürgin, Luc, 1998, Omyly vědy, Brána, Praha, 1., 120, 80-7243-005-X]

Oprah Winfrey foto

„Byla jsem vychována k přesvědčení, že dokonalost je nejlepší odstrašující prostředek proti rasismu a sexismu.“

—  Oprah Winfrey americká podnikatelka, herečka, producentka a filantropka 1954

Originál: (en) I was raised to believe that excellence is the best deterrent to racism or sexism.
Zdroj: [Palmieri, Tuchy, 2008, Oprah, in Her Words: Our American Princess, carl (tuchy) palmieri, 63, 9781439218624]

Související témata