„Vítěze se nikdo neptá, zda má pravdu.“

Přisuzované

Originál

The victor will never be asked if he told the truth.

Zdroj: Hitler's Letters and Notes

Poslední aktualizace 10. srpna 2020. Historie
Témata
pravda, vítěz
Adolf Hitler foto
Adolf Hitler60
nacistický diktátor, německý politik 1889 - 1945

Podobné citáty

Charles Bukowski foto
Pyrrhos Epirský foto

„Pravda vítězí.“

—  Pyrrhos Epirský ilyrský vojevůdce -318 - -272 př. n. l.

Petr Stančík foto

„Pravda vítězi.“

—  Petr Stančík český básník a spisovatel 1968

Mlýn na mumie

Gabriel Laub foto
Jan Masaryk foto

„Pravda vítězí, ale dá to fušku.“

—  Jan Masaryk český politik 1886 - 1948

Varianta: Pravda zvítězí, ale dá to fušku.

Jaroslav Durych foto

„Pravda vítězí až nakonec, láska vítězí vždy.“

—  Jaroslav Durych český básník, dramatik, esejista, lékař, náboženský spisovatel, publicista, překladatel, romanopisec, spisovatel a spis… 1886 - 1962

Jiří Žáček foto
Jan Hus foto

„Nade vším vítězí pravda.“

—  Jan Hus český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 - 1415

Ludvík Vaculík foto

„Pravda nevítězí, pravda prostě zbývá, když se všecko ostatní prošustruje!“

—  Ludvík Vaculík český novinář, politický spisovatel a romanopisec 1926 - 2015

Zdroj: Manifest Dva tisíce slov, plné znění http://www.totalita.cz/txt/txt_2000slovt.php

Sylvester Stallone foto
Jan Hus foto

„Raději dávej se přemáhati mluvě pravdu, než bys chtěl vítězit lha, ježto lépe jest býti přemožen pravdu mluvě než vítěziti lha.“

—  Jan Hus český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 - 1415

Zdroj: rekomendace inceptora Jana 1412; cit. dle Na každý den 2015. Kalich Praha 2014, s.202

Ladislav Hejdánek foto
Dan Brown foto
Teal Swan foto
Paulo Coelho foto

„Moderna se neptá: Co je pravda? ale: K čemu to je? Je to proveditelné? Pragmatismus a utilitarismus jsou velké hereze přítomnosti.“

—  Walter Brandmüller katolický kardinál 1929

Originál: (de) Die Moderne fragt nicht: Was ist wahr?, sondern: Was nützt es? Ist es machbar? Pragmatismus und Utilitarismus sind die großen Häresien der Gegenwart.
Zdroj: [Kardinal Brandmüller: Begeisterung um Papst ist oberflächlich, kath.net, 2014-08-26, 2015-08-02, http://www.kath.net/news/47308]

Jan Hus foto

„Lépe jest dobře zemříti, nežli zle živu býti. Pro trest smrti nemá se hřešiti… Kdo smrti se bojí, ztrácí radosti života. Nade vším vítězí pravda. Vítězí, kdo jest usmrcován.“

—  Jan Hus český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 - 1415

z dopisu
Zdroj: Šoltész, Štěpán: Dějiny křesťanské církve. Kalich Praha 1971, s.68

Publilius Syrus foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“