„Vítěze se nikdo neptá, zda má pravdu.“

—  Adolf Hitler, Přisuzované
Původní znění

The victor will never be asked if he told the truth.

Témata
pravda, vítěz
Adolf Hitler foto
Adolf Hitler59
nacistický diktátor, německý politik 1889 - 1945
Reklama

Podobné citáty

Charles Bukowski foto
Pyrrhos Epirský foto

„Pravda vítězí.“

—  Pyrrhos Epirský ilyrský vojevůdce -318 - -272 př. n. l.

Reklama
Petr Stančík foto

„Pravda vítězi.“

—  Petr Stančík český básník a spisovatel 1968
Mlýn na mumie

Gabriel Laub foto
Jaroslav Durych foto

„Pravda vítězí až nakonec, láska vítězí vždy.“

—  Jaroslav Durych český básník, dramatik, esejista, lékař, náboženský spisovatel, publicista, překladatel, romanopisec, spisovatel a spis… 1886 - 1962

Jan Masaryk foto
Jan Hus foto

„Nade vším vítězí pravda.“

—  Jan Hus český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 - 1415

Jiří Žáček foto
Sylvester Stallone foto
Jan Hus foto

„Raději dávej se přemáhati mluvě pravdu, než bys chtěl vítězit lha, ježto lépe jest býti přemožen pravdu mluvě než vítěziti lha.“

—  Jan Hus český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 - 1415
O pravdě, Source: rekomendace inceptora Jana 1412; cit. dle Na každý den 2015. Kalich Praha 2014, s.202

Teal Swan foto
Dan Brown foto
Paulo Coelho foto
Jan Hus foto

„Lépe jest dobře zemříti, nežli zle živu býti. Pro trest smrti nemá se hřešiti… Kdo smrti se bojí, ztrácí radosti života. Nade vším vítězí pravda. Vítězí, kdo jest usmrcován.“

—  Jan Hus český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 - 1415
Z dopisů, z dopisu Source: Šoltész, Štěpán: Dějiny křesťanské církve. Kalich Praha 1971, s.68

„Moderna se neptá: Co je pravda? ale: K čemu to je? Je to proveditelné? Pragmatismus a utilitarismus jsou velké hereze přítomnosti.“

—  Walter Brandmüller katolický kardinál 1929
(de) Die Moderne fragt nicht: Was ist wahr?, sondern: Was nützt es? Ist es machbar? Pragmatismus und Utilitarismus sind die großen Häresien der Gegenwart. Source: [Kardinal Brandmüller: Begeisterung um Papst ist oberflächlich, kath.net, 2014-08-26, 2015-08-02, http://www.kath.net/news/47308]

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“