„Ve stredoveku si lide bliz nez dnes. Bylo to obdobi rytiru a hradu. Dnes sice nejsou hrady, ale take socialni site a televize.“

Podobné citáty

Klement Gottwald foto

„Právě jsem se vrátil z Hradu…“

—  Klement Gottwald český politik, prezident Československa 1896 - 1953

únor 1948

„Tady je hrad Krupka jak nikdy nevypadal.“

—  Tomáš Velímský český historik, medievalista a archeolog 1946

Martin Luther foto

„Hrad přepevný je Pán Bůh náš.“

—  Martin Luther německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava protestantské reformace 1483 - 1546

Franz Kafka foto
Valeriu Butulescu foto
Zdeňka Ortová foto
Šalamoun foto
Karel Schwarzenberg foto

„T. G. Masaryk říkal „nebát se a nekrást“. To jsme trošku zkrátili na „nebát se krást“. Ostatně už za tatíčka Masaryka se zpívalo: „Nade hrade, pode hradem, kradu, kradeš, krade, kradem.““

—  Karel Schwarzenberg český kandidát na prezidenta (2013), ministr zahraničních věcí ČR, místopředseda vlády ČR, člen českého Parlamentu (201… 1937

Starý kočí v Chýňově říkával: „Pane doktore, rakouský vorel, ten zobal, ale náš lev, ten žere.“
Zdroj: Karel Jan Schwarzenberg: Knížecí život - Rozhovor s Karlem Hvížďalou. Nakladatelství Portál, Praha 2008, ISBN 978-80-7367-459-5, str. 145

Sulchan-saba Orbeliani foto
George Raymond Richard Martin foto
Ladislav Muška foto
Václav IV. foto

„Ty, arcibiskupe, vrať mi roudnický hrad i jiné mé hrady a kliď se z mé české země. Jestliže se o cokoli pokusíš proti mně nebo mým lidem, hodlám tě utopit a rozepře odstranit. Přijeď do Prahy!“

—  Václav IV. německý král 1361 - 1419

Janu z Jenštejna v roce 1393
Zdroj: [Vlnas, Vít, Jan Nepomucký, česká legenda, Mladá fronta, 1993, 80-204-0358-2, 26, česky]

Jiří Ovčáček foto

„Nějaký dobytek zneuctil pomníček osvoboditelů naší vlasti před Pražským hradem. Emanuel Moravec se radostně směje v pekle.“

—  Jiří Ovčáček český novinář 1979

Ovčáčkův ostrý komentář – s odkazem na válečného kolaboranta – z počátku června 2018. Neznámí vandalové tehdy posprejovali růžovou barvou pěticípou hvězdu připevněnou na pomníku Rudé armády v ulici Mariánské hradby pod Pražským hradem. Jiří Ovčáček pak hadrem hvězdu očistil, což považoval za svou občanskou povinnost
Zdroj: [Martinek, Jan, Pomník rudoarmějců opět někdo poničil. Sundal z něj hvězdu, Právo, Borgis, a.s., 12. 6. 2018, 28, 135, 3, 1211-2119]
Zdroj: Jiří Ovčáč[email protected] Před Pražským hradem http://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/1004026259041587201/photo/1

Jan Blahoslav foto

„Když někdo zleze hrad, vystrčí své znamení; tak ďábel, získaje člověka, hned tu znamení vystrčí - ozdoby a pejchy.“

—  Jan Blahoslav český lingvista, náboženský spisovatel, protestantský duchovní a vědecký spisovatel 1523 - 1571

Pochodně zažžená
Zdroj: Na každý den 1976. Kalich Praha 1975, s.36

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x