Klement Gottwald citáty

Klement Gottwald foto

15   38

Klement Gottwald

Datum narození: 23. listopad 1896
Datum úmrtí: 14. březen 1953

Klement Gottwald byl československý komunistický politik, jenž od roku 1929 zastával úřad poslance Národního shromáždění, po druhé světové válce vykonával nejdříve funkci premiéra ve své první a druhé vládě. Čtyři měsíce po převzetí moci komunisty v roce 1948 byl zvolen prezidentem Československa.


„Odchází jedna z nejvýznamnějších postav naší historie. Nechť je Vaše hoře mírněno vědomím, že je sdílíme všichni s Vámi.“ kondolenční telegram paní Haně Benešové

„Jednoho dne zatočíme s vámi právě tak, jako zatočili ruští bolševici s carem, s buržoazií a Kerenským.“


„V bahně zrady skončí rozbíječi národní jednoty, všichni velezrádci a záškodníci.“

„Lidstvo si představuju jako velikou armádu dělníků budujících velkolepý chrám pravdy, jak žijí a pracují spolu. Mé tělo, stroj, který pracuje, odumře, rozplyne se v atomy, ale hodnota, hodnota mé práce ta tu zůstane. Mně stačí vědomí, že já bezvýznamný, bezejmenný dělník jsem pomáhal budovat tuto velkolepou budovu pravdy, kterou lidstvo od nepaměti staví. A každý kámen, který jsem pomáhal svou prací k této budově dopravit, je nesmrtelný.1921“

„Kapitalisté mají pohádkové zisky, zatímco dělníci mají hlad.“

„Do Moskvy se jezdíme radit, jak Vám kapitalistům zakroutit krkem …“

„Říkáte konečně, že jsme pod komandem Moskvy a že si tam chodíme pro rozum. Vy jste pod komandem Živnobanky, Petschka, Weimanna, Preise, vy jste pod komandem Společnosti národů, to jest společnosti imperialistických dravců, a vy si chodíte pro rozum k Petschkům, Weimannum, Rotschildům a Preisům, abyste se naučili vydírat pracující lid ještě lépe než dosud. A my jsme stranou československého proletariátu a naším nejvyšším štábem je skutečně Moskva. A my se chodíme do Moskvy učit, víte co? My se od ruských bolševiků do Moskvy chodíme učit, jak vám zakroutit krk. A vy víte, že ruští bolševici jsou v tom mistry… Přejde vás smích! .“

„Kdo nejde s námi, jde proti nám.“


„Právě jsem se vrátil z Hradu...“ únor 1948

„Pryč od Říma a směrem k národní církvi ... Je nutné církev neutralizovat a dostat ji do svých rukou tak, aby sloužila režimu.Prohlášení Klementa Gottwalda na schůzi ÚV KSČ 9. června 1948“

„To je nesmírně ostrá zbraň, kterou můžeme odseknout samé kořeny buržoazie.V reakci na velký a malý retribuční dekret.“

„Nevím o tom [že by Gottwald odmítl podepsat předložený rozsudek] ani milost nepodepsal. To hodně vypovídá. My si ho představujeme podle sebe jako člověka, který to složitě řešil a který se kvůli tomu opíjel, aby nějak překonal složitá muka předtím, než to jako vždycky podepsal...“


„Budeme štvát hladové dělníky proti fabrikantům, domkáře proti velkostatkářům, vojáky proti generálům. My budeme štvát a rušit váš klid... A my se chodíme do Moskvy učit. Víte co? My se od ruských bolševiků chodíme učit, jak vám zakroutit krkem, a vy víte, že ruští bolševici jsou v tom mistry. Přejde vás smích....“ z jeho prvního projevu ve Sněmovně, předneseného v roce 1929

„Tahle je to lepší.“ reakce na otázku, proč jeho manželka Marta není členkou KSČ

„Právě se vracím z Hradu od prezidenta republiky. Dnes ráno jsem panu prezidentu republiky podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20. února tohoto roku. A současně jsem panu prezidentu navrhl seznam osob, kterými má býti vláda doplněna a rekonstruována. Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy, přesně tak jak byly podány, přijal.Citace z projevu Klementa Gottwalda na Staroměstském náměstí 25. února 1948“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .