„Lidem, které milujeme, musíme poskytnout trochu soukromí, i když se o ně bojíme.“

Upravil Martin Svoboda. Poslední aktualizace 22. října 2020. Historie
John Irving foto
John Irving25
americký romanopisec a scenárista 1942

Podobné citáty

Jim Morrison foto
Marcus Tullius Cicero foto
Henny Youngman foto
Leo Buscaglia foto
Tudor Arghezi foto
Sri Chinmoy foto
Lubomír Lipský foto

„Nevěřte hercům, kteří říkají, že se nebojí obecenstva. Není to pravda. My se vás vždycky trochu bojíme, jedni více, druzí méně; to konečně záleží na druhu a stavu našich hereckých nervů. A ty jsou, můžu říct z vlastní zkušenosti, poněkud labilnější.“

—  Lubomír Lipský český herec a komik 1923 - 2015

Zdroj: Výstavní panely expozice k 90. narozeninám Lubomíra Lipského ve foyer Divadla ABC v Praze, duben 2013. Původní zdroj citátů neuveden.

Citát „Je třeba být si trochu podobní, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.“
Jean Jacques Rousseau foto
Tudor Arghezi foto
Tomáš Garrigue Masaryk foto
Gabriel Laub foto
Richard Aldington foto
François de La  Rochefoucauld foto
Maxmilián Kolbe foto
Richard Baxter foto

„Musíte ke svým lidem chovat takové city, jako otec chová ke svým dětem; ano, nejstarostlivější láska matky nesmí převýšit tu naši. Musíme je v bolesti rodit, až by v nich byl zformován Kristus. Měli by vidět, že se nestaráme o vnější věci, výsady, čest, ani život v porovnání s jejich spasením. (…) Když lidé uvidí, že je nepředstíraně milujeme, budou od nás ochotni slyšet všechno. (…) Vizte tedy, abyste ke svým lidem pociťovali lásku ve svých srdcích, a ať to vidí ve vaší řeči a jednání. Ať vidí, že pro ně učiníte náklad i se sami vynaložíte.“

—  Richard Baxter anglický puritánský církevní vůdce, básník 1615 - 1691

Originál: (en) We must feel toward our people as a father toward his children; yea, the tenderest love of a mother must not surpass ours. We must even travail in birth, till Christ be formed in them. They should see that we care for no outward thing, neither liberty, nor honor, nor life, in comparison to their salvation. (…) When the people see that you unfeignedly love them, they will hear anything from you. (…) Oh therefore, see that you feel a tender love for your people in your hearts, and let them perceive it in your speech and conduct. Let them see that you spend and are spent for their sakes.
Zdroj: The Reformed Pastor. S. 181.

Elon Musk foto
Seneca foto

Související témata