Leo Buscaglia citáty

Leo Buscaglia foto

22   222

Leo Buscaglia

Datum narození: 31. březen 1924
Datum úmrtí: 12. červen 1998

Leo Buscaglia byl motivační řečník, spisovatel.

Citáty Leo Buscaglia


„Sny nás pozvedají z pozemského každodenního života. Obohacují naši budoucnost o nové možnosti.“

„Opravdové odpuštění je projevem nejvyššího stupně lidského počínání.“


„Rodiče po celý život přehlížejí bezstarostnost svých dětí. Děti přehlížejí panovačnost svých rodičů. Milenci přivírají oči nad oboustrannými nedostatky a slabostmi. Činíme tak proto, že své protějšky milujeme a víme, že ani my nejsme dokonalí.“

„Sexualita je důležitou součástí vztahu mezi mužem a ženou, ale to v žádném případě není jediný nebo nejdůležitější způsob, jak projevit svou lásku k partnerovi.“

„Loajalita ve vztahu mezi dvěma lidmi se zakládá na důvěře a úctě. Lze ji pouze nabídnout, nikdy vymáhat. Jejím základem je dobrovolná, oddaná, nesobecká láska.“

„Sebeklamy, které nás mají uchránit bolesti, končí pravidelně tím, že s sebou přinášejí bolest ještě větší. Opevňujme své klamy, abychom je uchránili před přirozenou korekcí, kterou provádí každodenní život.“

„Duševní bolest dokáže přinejmenším tak oslabit jako bolest fyzická. Málokomu z nás se v životě podaří této bolesti uniknout. Nelze se jí vyhnout. Dá se s ní jedině určitým způsobem zacházet. Odpuštění je často hlavním, ne-li jediným únikem z bolestné situace.“

„Smích je nejjistější prostředek, jak se sblížit s ostatními lidmi.“


„Odpouštění je volní akt. Je to volba, kterou provádí vůle. Buďto se rozhodneme, že odpustíme, nebo zvolíme opak. Musíme si však pamatovat, že odpouštět i přijímat odpuštění vyžaduje stejnou dynamiku. Jestli-že doufáme, že nám bude odpuštěno za to, co zlého jsme spáchali, pak jsme nuceni sami učinit totéž. Nedokážeme-li druhým odpouštět, pak nemůžeme očekávat, že oni odpustí nám.“

„Lidé jsou komická stvoření a život nám poskytuje mnoho příležitostí k smíchu. Takže to jediné, co musíme udělat, je naučit se znovu smát.“

„Odpouštět. Toto slovo je obklopeno nádhernou aureolou vřelosti a síly. Je to slovo, které vyjadřuje uvolnění a vysvobození a které znamená skutek, jenž dokáže léčit, ho-jit, sjednocovat a znovu tvořit.“

„Proces sebepoznání nesmí být nikdy ukončen.“


„Žárlivost je normální pocit. Avšak chování, které často vyvolává, je často iracionální.“

„Žárlivost může být dobrá i zlá a záleží nikoliv na tom, co cítíme, ale co děláme, a jak se naše pocity projevují v našem chování.“

„Štěstí je vždycky produkt nějakého citu nebo nějaké činnosti.“

„Lidská sexualita, která je možná tím nejvýznamnějším projevem hluboce prociťované blízkosti, ztratila během doby svoji spřízněnost s láskou.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .