Jean Jacques Rousseau citáty

Jean Jacques Rousseau foto

110   2791

Jean Jacques Rousseau

Datum narození: 28. červen 1712
Datum úmrtí: 2. červenec 1778
Další jména: Jean J. Rousseau

Jean-Jacques Rousseau [žán žak rusó] byl francouzský filozof a preromantický spisovatel švýcarského původu. Jeho dílo ovlivnilo Velkou francouzskou revoluci i následující vývoj kolektivistických teorií. Podstatou jeho učení bylo, že lidé se rodí dobří a kazí se teprve vinou společnosti. Volal po návratu k přírodě a k lidské přirozenosti, kterou spatřoval v absenci novodobých dějin, jež člověka uvrhly do okovů konvencí a nesmyslných řádů.


„Všechna zvířata nedůvěřují člověku - a právem.“

„Je třeba být si trochu podobní, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.“


„Smrt je lékem proti bolestem, které si způsobujete.“

„Dobře využitý čas činí čas ještě mnohem drahocennější.“

„Urážky jsou důvody těch, kteří nejsou v právu.“

„Jakmile služba obci přestane být hlavní občanskou povinností a jakmile občané slouží raději svou peněženkou, než svou osobou, stát je již blízek zkáze. Mají-li jíti do boje, zaplatí si občané vojsko a zůstanou doma, mají-li jíti do státní rady, jmenují si zástupce a sedí doma. Svou leností a svými penězi nakonec způsobí, že mají  vojáky, kteří vlast zotročí, a zástupce, kteří ji prodají... Jakmile se národ dává zastupovat, přestává být svobodným, přestává existovat.“

„Mnoho žen má dost rozumu mluvit v pravý čas, málokteré však dokáží v pravý čas mlčet.“

„Zařizujeme si budoucnost podle toho, co nám vyhovuje dnes, nevědouce, zdali nám to bude vyhovovat zítra; děláme si o sobě úsudek, jako bychom byli stále stejní, a přitom se každodenně měníme. Kdo ví, zdali budeme milovat, co milujeme, chtít, co chceme... zdali probíhající změny tělesné nezmění naši duši a zdali nenalezneme své neštěstí právě v tom, co si zařizujeme pro své štěstí?“


„Člověk - občan se rodí, žije a umírá jako otrok; když se narodí, sešněrují ho do povijanu, když zemře, zatlučou ho do rakve; dokud nosí lidskou podobu, věčně je poután nějakými nařízeními.“

„Člověk je jen tehdy šťasten, dokud není šťasten.“

„Všechna zloba pochází ze slabosti. Dítě je zlé jen proto, že je slabé. Učiňte je silným a stane se dobrým. Ten, kdo by mohl vše, nedělal by nic zlého.“

„Přepych kazí bohaté i chudé, jedny majetkem, druhé chtivostí.“


„Nikdy nebudu dbát, aby se Emil neporanil... Snášet bolest je první předmět, kterému se má učit a který bude potřebovat nejvíce.“

„Srdce člověka je jeho rájem i peklem.“

„Pro obyčejnou ženu je muž vždy mužem. Pro tu však, jejíž srdce miluje, je jediným mužem na světě její milenec.“

„Všechno přispívá k tomu, aby člověk, který byl povznesen vládnout jiným, byl zbaven rozumu a smyslu pro spravedlnost.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .