„Bůh ponižuje a opět pozdvihuje, když to uzná za vhodné. Seslané ponížení na tu osobu, která Mu má sloužit, je znamením jejího budoucího povýšení.“

Zdroj: http://citato.cz/autor/vincenc-z-pauly

Upravil Ce_pa. Poslední aktualizace 18. února 2021. Historie
Vincenc z Pauly foto
Vincenc z Pauly81
francouzský kněz, zakladatel a světec 1581 - 1660

Podobné citáty

George Whitefield foto

„Ježíš byl Bohem a člověkem v jedné osobě, aby Bůh a člověk spolu mohli být opět šťastni.“

—  George Whitefield anglický ministr a kazatel 1714 - 1770

Originál: (en) Jesus was God and man in one person, that God and man might be happy together again.
Zdroj: [Whitefield, George, Letters of George Whitefield, for the Period 1734-1742, https://books.google.cz/books?id=ooLZAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, The Banner of Truth Trust, Edinburgh, 1976, 570, 173, angličtina]

Maxmilián Kolbe foto

„Jestli si duše přisvojí to, co je ve skutečnosti darem od Boha – bude ji Bůh i nadále zahrnovat milostmi? Vždyť by ji jen podporoval v její povýšenosti! Pyšné duši Bůh odepře bohatství svých darů z milosrdenství.“

—  Maxmilián Kolbe polský františkánský mnich 1894 - 1941

Zdroj: http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=rekli-svati-a-to-plati-aneb-citaty-blahoslavenych-a-svatych-ii-dil&cisloclanku=2011090151

Woody Allen foto

„Kdyby mi tak Bůh chtěl dát nějaké znamení, třeba složit na mé jméno velikou sumu ve švýcarské bance.“

—  Woody Allen americký scenárista, režisér, herec, komik, spisovatel, dramatik a hudebník 1935

Ellen Gould Whiteová foto

„Bohu neslouží ke cti ani tak velký počet jako spíše vlastnosti těch, kdož mu slouží.“

—  Ellen Gould Whiteová americká autorka a zakladatelka Církve adventistů sedmého dne 1827 - 1915

Zdroj: WHITE, E.G. Drama věků: Patriarchové a proroci. Praha: Ústřední rada CASD 1969

Niccolo Machiavelli foto
Valeriu Butulescu foto
Valeriu Butulescu foto
Arnošt Lustig foto

„Ponížení je to nejhorší, čeho se může člověk od člověka dočkat. Ponížení, ač nejsem soudce ani moralista, pokládám téměř za rovnocené vraždě.“

—  Arnošt Lustig český novinář, politický spisovatel, romanopisec a spisovatel 1926 - 2011

Zdroj: Reader´s Digest Výběr 03/2009, s.35

Jeremias Gotthelf foto
Bahá'u'lláh foto
Michal Viewegh foto
Sulchan-saba Orbeliani foto
Citát „Láska je nejkrásnější trápení, které tkví v ponížení lidské hrdosti…“
John Lennon foto
Valeriu Butulescu foto
Andrej Babiš foto

„Jednal jsem pokorně a poníženě, jsem zodpovědný.“

—  Andrej Babiš český podnikatel a politik 1954

Zdroj: https://video.aktualne.cz/dvtv/zive-babis-jednal-s-hejtmany-co-se-stane-po-konci-nouzoveho/r~6421ee006e2611ebb234ac1f6b220ee8/

Josef Čapek foto

„Nesvoboda není kázní, je ponížením.“

—  Josef Čapek český malíř a spisovatel 1887 - 1945

Související témata