Erich Fromm citáty

Erich Fromm foto

64   811

Erich Fromm

Datum narození: 23. březen 1900
Datum úmrtí: 18. březen 1980

Erich Seligmann Fromm byl německý a americký psycholog a humanistický filosof a sociolog. Představitel neofreudismu a západního marxismu. Pokoušel se spojit myšlenky těchto dvou směrů do jednoho systému, takže se jeho teorie soustředí především na sociokulturní vlivy působící na člověka.


„Většina lidí se domnívá, že láska znamená být milován. Avšak pravda je opakem - láska znamená milovat.“

„Láska je především dávat, ne přijímat.“


„Smrt je v životě opravdu jistotou.“

„Člověk je zodpovědný sám sobě za získání nebo ztrátu svého života.“

„Milovat znamená uzavřít smlouvu a nemít záruku jejího dodržení, rozdávat se celý v naději, že nebude zneužito naší důvěřivosti a dostaneme vráceno stejné množství dobrodiní.“

„Svoboda je břemeno, břemeno rozhodování.“

„Robot nepotřebuje víru, protože nežije.“

„Láska je umění; na světě není nic důležitějšího, než se tomuto umění naučit.“


„Láska je akt víry, a kdo je slabý ve víře, je slabý také v lásce.“

„Víra v jiné vrcholí vírou v lidstvo.“

„Čeho všeho by mohl dosáhnout dospělý, kdyby měl trpělivost dítěte a jeho soustředěnost v činnosti, která je pro něho důležitá!“

„Člověk je jediný živočich, pro kterého je jeho vlastní bytí problémem, který musí řešit a kterému nemůže uniknout.“


„Diktátorské soustavy používají hrozeb a teroru, aby vyvolaly konformitu, demokratické země volí sugesci a propagandu.“

„Svoboda není nic jiného než schopnost následovat hlas rozumu, zdraví, dobrotivosti, svědomí proti hlasu iracionálních vášní.“

„Někteří uzavírají dvojspolek proti světu a své zdvojené sobectví pokládají za lásku a důvěrnost.“

„Člověk je naprosto sám, pokud nepomáhá jinému.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .