„Solidní ctnost se uplatňuje v utrpeních; je to zároveň ta samá ctnost, která uchovává v pravé bázni služebníky Boží. Křížem Bůh posvěcuje duše.“

Zdroj: https://citato.cz/autor/vincenc-z-pauly?page=5

Upravil Ce_pa. Poslední aktualizace 1. prosince 2020. Historie
Vincenc z Pauly foto
Vincenc z Pauly81
francouzský kněz, zakladatel a světec 1581 - 1660

Podobné citáty

Marcel Proust foto
Aegidius Římský foto
Baruch Spinoza foto
Baruch Spinoza foto
Marcus Tullius Cicero foto
Vincenc z Pauly foto

„Svou zvláštní poslušnost zaměřuj na ctnosti, které jsou znázorněny na čtyřech koncích kříže: pokora, láska, poslušnost, trpělivost.“

—  Vincenc z Pauly francouzský kněz, zakladatel a světec 1581 - 1660

Zdroj: http://citato.cz/autor/vincenc-z-pauly

„Ctnost je zdraví duše.“

—  Aristón z Chiu starověký řecký filozof -300

Jean Maria Vianney foto
František Vladislav Hek foto
Anatole France foto
Crispus Caius Sallustius foto

„Ctnost se dostatečně projevuje sama o sobě.“
IPSA SE VIRTUS SATIS OSTENDIT

—  Crispus Caius Sallustius římský historik, politik -86 - -34 př. n. l.

Seneca foto
Konfucius foto
François de La  Rochefoucauld foto
Aurelius Augustinus foto

„Boží mlýny melou pomalu, ale po čertech solidně.“

—  Jiří Brdečka český režisér, scénárista a spisovatel 1917 - 1982

Marcus Fabius Quintilianus foto

„I když je ctižádost sama o sobě chybou, přece bývá často příčinou ctností.“
LICET IPSA VITIUM SIT AMBITIO, FREQUENTER TAMEN CAUSA VIRTUTUM EST

—  Marcus Fabius Quintilianus starověký římský řečník 35 - 96

Plútarchos foto
Thomas More foto

„Umírám jako věrný služebník krále, ale především jako služebník Boží.“

—  Thomas More anglický renesanční humanista 1478 - 1535

[(en) I die the king's faithful servant, but God's first.]
Zdroj: HOFFMAN, Paul Gray. The Essentials of Freedom : The Idea and Practice of Ordered Liberty in the Twentieth Century as explored at Kenyon College. Kenyon College : 1960, str. 43. Dostupné online. http://books.google.cz/books?hl=cs&id=Q6-wAAAAIAAJ&q=king%27s+servant+Thomas+More#search_anchor

Související témata