Jan Kollár citáty

Jan Kollár foto

9   26

Jan Kollár

Datum narození: 29. červenec 1793
Datum úmrtí: 24. leden 1852

Ján Kollár, někdy také Jan Kollár, byl básník, jazykovědec, historik a evangelický kněz slovenského původu, píšící česky, významná osobnost českého národního obrození. Propagátor idey slovanské vzájemnosti panslavismu. Psal i pod pseudonymem Čechobratr Protištúrsky.


„Láska je u zrodu všech velkých činů.“

„Život má být dílo vlastní duše.“


„Vezmi mu svobodu, a již není člověkem, ale polním živočichem.“

„Nejkrásnější nade všechny ctnosti ctnost, jež vlastní ctnosti ukrývá.“

„Žádný jazyk na světě snad neměl tolik odpůrcův, nezkusil tolik nezasloužených ublížení a pronásledování, nezápasil s tolikerými nebezpečnými překážkami, úšklebky a rouháním, neztratil tolik drahých pokladův, knih a spisův, hned v hltavém plameni, hned v podzemních skrýších a jeskyních, jako náš tento, a přece naposledy všecko šťastně přežil, nad nenávistí zvítězil a hloupost zahanbil.“

„Pravda nemá ustoupit zlobě.“

„Bláznovství jest chtíti nemistrovnou rukou měřit běhy měsíční.“

„Láska jest všech velkých skutků zárod, a kdo nemiloval, nemůže ani znáti, co je vlast a národ.“

„Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou, ten kdo do pout jímá otroky, sám je otrok.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .