„Nectnost se k nám plíží pod jménem ctnost.“

—  Seneca

Poslední aktualizace 18. května 2020. Historie
Témata
ctnost, jméno
Seneca foto
Seneca463
římský filozof -4 - 65 př. n. l.

Podobné citáty

Vincenc z Pauly foto
Jan Kollár foto

„Nejkrásnější nade všechny ctnosti ctnost, jež vlastní ctnosti ukrývá.“

—  Jan Kollár český básník, lingvista, protestantský duchovní, spisovatel a vědecký spisovatel 1793 - 1852

Baruch Spinoza foto
Stefan Kisielewski foto
Logan Pearsall Smith foto
Marcus Tullius Cicero foto
Georg Christoph Lichtenberg foto
Adam Smith foto

„Lidskost je ctností žen, velkodušnost ctností mužů.“

—  Adam Smith skotský morální filozof a politický ekonom 1723 - 1790

Baruch Spinoza foto
Dalajláma foto
Maxmilián Kolbe foto

„Pýcha mění ctnosti v hříchy a pokora hříchy v ctnosti.“

—  Maxmilián Kolbe polský františkánský mnich 1894 - 1941

Zdroj: http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=rekli-svati-a-to-plati-aneb-citaty-blahoslavenych-a-svatych-ii-dil&cisloclanku=2011090151

Jean Jacques Rousseau foto

„Vlast nemůže existovat bez svobody, svoboda bez ctnosti a ctnost bez občanů.“

—  Jean Jacques Rousseau ženevský filozof 1712 - 1778

Varianta: Vlast nemůže existovat bez svobody, svoboda bez ctnosti a ctnost bez občanů. Všechno to budete mít, až když vytvoříte občanů.

François de La  Rochefoucauld foto
Marcel Proust foto
Aegidius Římský foto
Hans Urs Von Balthasar foto

„Pokora není žádná ctnost, nýbrž poznání, že nám veškerá ctnost schází.“

—  Hans Urs Von Balthasar švédský katolický teolog 1905 - 1988

Originál: (de) Demut ist keine Tugend, sondern die Einsicht, dass uns jegliche Tugend fehlt.

Giovanni Bosco foto
Jaromír John foto
Molière foto

„Urozenost není nic, kde není ctnosti.“

—  Molière francouzský dramatik a herec 1622 - 1673

Vitaliano Brancati foto

Související témata