„Když jsem byl dítě, moje matka mi řekla: „Pokud si voják, stane se z tebe generál. Pokud si mnich, bude z tebe papež. “ Místo toho jsem se stal malířem, a je ze mě Picasso.“

Originál

When I was a child my mother said to me, 'If you are a soldier, you will become a general. If you are a monk, you will become the Pope.' Instead, I was a painter, and became Picasso.

As quoted in Life with Picasso, by François Gilot, 1964, p. 60
1940s

Upravil Eszter Kissová. Poslední aktualizace 31. ledna 2021. Historie
Pablo Picasso foto
Pablo Picasso56
španělský malíř, sochař, grafik, keramik a scénograf 1881 - 1973

Podobné citáty

Jiří Wolker foto
Matka Tereza foto
Maxmilián Kolbe foto

„Na počátku řekl Bůh: „Staň se,“ a stalo se stvoření, a teď řekl tvor – Maria – ať se mi stane, a stal se Bůh – v Ní.“

—  Maxmilián Kolbe polský františkánský mnich 1894 - 1941

Zdroj: http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=rekli-svati-a-to-plati-aneb-citaty-blahoslavenych-a-svatych-ii-dil&cisloclanku=2011090151

John Donne foto
Honoré De Balzac foto
Johann Wolfgang von Goethe foto
Džaláleddín Balchí Rúmí foto
Frank Lampard foto

„Bylo mi 19, 20, když mi moje matka dala sto dolarů se slovy: "Vypadni z tohoto státu a nevracej se, dokud ti nebude 65; tady to není nic pro tebe.".“

—  William King americký sochař 1663 - 1712

Originál: (en) I was 19, 20, my mother gave me a hundred bucks, says, ‘Get out of this state and don’t come back until you’re 65; there is nothing here for you.
Zdroj: Weber, Bruce, William King, Sculptor, Dies at 90; His Pointed Wit Was a Tool, nytimes.com, 2015-03-26, 2015-04-30, http://www.nytimes.com/2015/03/27/arts/design/william-king-sculptor-who-used-wit-dies-at-90.html?ref=obituaries

Napoleon Bonaparte foto

„Od generála, který si nechá vnutit místo boje, se vítězství vzdaluje.“

—  Napoleon Bonaparte francouzský panovník, vojenský a politický vůdce 1769 - 1821

Zdroj: [Müller, Zdeněk, Strašení občanskou válkou bezpečnosti ve Francii neprospívá, ceskapozice.lidovky.cz, 2021-06-08, 2021-06-09, https://ceskapozice.lidovky.cz/forum/straseni-obcanskou-valkou-bezpecnosti-ve-francii-neprospiva.A210603_145003_pozice-forum_lube, česky]

Jay Leno foto

„Slavnými se stanete až ve chvíli, kdy se o vás doslechne moje matka.“

—  Jay Leno americký komik, herec, spisovatel a producent 1950

Zdroj: [Citáty a postřehy, Výběr Reader’s Digest, 1210-7077, červenec, 2004, 21]

Jan XXIII. foto

„…sekretář přinesl papeži jeho denní program a generál Vanier, zděšený při pohledu na vše, co měl papež za tento jediný den absolvovat, zvolal:„Ale, Svatý otče, vždyť to se nedá zvládnout!“. Jan XXIII. mu odpověděl: „Copak papež nemá být jako pramen, ke kterému každý smí přijít a napít se?““

—  Jan XXIII. 261. papež katolické církve 1881 - 1963

Pak mu ukázal rodinné fotografie a dodal: „...Vidíte, jsem pořád ten ubohý Roncalli, ale nikdy jsem neprožíval větší vnitřní pokoj než od chvíle, kdy nesu toto břemeno."
Zdroj: ABBÉ PIERRE: Testament, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, 2005, ISBN 978-80-7195-226-8

Citát „Matka je nádherná bytost, která, jak někdo řekl, nosí dítě devět měsíců ve svém lůně, dva roky v náručí a celý život v srdci.“
Michail Nikolajevič Tuchačevskij foto

Související témata